اساتید عضو مرکز

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

 

اساتید گروه شبکیه

 

 
       
       
 

دکتر مجید ابریشمی

استاد ویتره و رتین

 

دکتر ناصر شعیبی

دانشیار ویتره و رتین

 

دکتر سیده مریم حسینی

دانشیار ویتره و رتین

 
             
             
 

دکتر مجتبی ابریشمی

استادیار ویتره و رتین

 

دکتر محمدرضا انصاری آستانه

استادیار ویتره و رتین 

     
 

 

اساتید گروه قرنیه

 

 
       
 

دکتر محمدرضا صداقت

استاد قرنیه

 

دکتر اکبر درخشان

استاد قرنیه

 

دکتر حمید قرائی

دانشیار قرنیه

 
             
             
 

دکتر سیامک زارعی قنواتی

استاد قرنیه

 

دکتر علیرضا اسلامپور

دانشیار قرنیه 

   

دکتر سيد حسين قوامي شهري

استاديار قرنیه 

 
 

 

 اساتید گروه گلوکوم

 

 
             
 

دکتر رامین دانشور

دانشیار گلوکوم

 

دکتر سعید شکوهی راد

دانشيار گلوکوم

     
 

 

  اساتید گروه استرابیسم و آکولاپلاستیک     

 

 
       
 

دکتر علی اکبر صابرمقدم

دانشیار استرابیسم

 

دکتر محمد اعتضاد رضوی

استاد استرابیسم

 

دکتر محمد شریفی

دانشیار استرابیسم

 
             
           
 

دکتر محمدیاسر کیارودی

استادیار استرابیسم

         
 

 

 اساتید گروه جنرال

 

 
           
         

دکتر قدسیه زمانی

استادیار چشم پزشکی