اساتید عضو مرکز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

اساتید گروه شبکیه

 

 
       
       
 

دکتر مجید ابریشمی

استاد ویتره و رتین

 

دکتر ناصر شعیبی

دانشیار ویتره و رتین

 

دکتر سیده مریم حسینی

دانشیار ویتره و رتین

 
             
             
 

دکتر مجتبی ابریشمی

استادیار ویتره و رتین

 

دکتر محمدرضا انصاری آستانه

استادیار ویتره و رتین 

     
 

 

اساتید گروه قرنیه

 

 
       
 

دکتر محمدرضا صداقت

استاد قرنیه

 

دکتر اکبر درخشان

دانشیار قرنیه

 

دکتر حمید قرائی

دانشیار قرنیه

 
             
             
 

دکتر سیامک زارعی قنواتی

دانشیار قرنیه

 

دکتر علیرضا اسلامپور

دانشیار قرنیه 

     
 

 

 اساتید گروه گلوکوم

 

 
             
 

دکتر رامین دانشور

دانشیار گلوکوم

 

دکتر سعید شکوهی راد

استادیار گلوکوم

     
 

 

  اساتید گروه استرابیسم و آکولاپلاستیک     

 

 
       
 

دکتر علی اکبر صابرمقدم

دانشیار استرابیسم

 

دکتر محمد اعتضاد رضوی

دانشیار استرابیسم

 

دکتر محمد شریفی

دانشیار استرابیسم

 
             
           
 

دکتر محمدیاسر کیارودی

استادیار استرابیسم

         
 

 

 اساتید گروه جنرال

 

 
           
         

دکتر قدسیه زمانی

استادیار چشم پزشکی