اعضاشورای عالی مرکز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

اعضای شورای عالی گروه چشم

 

دکتر مجتبی ابریشمی

دکتر مجید ابریشمی

دکتر محمدرضا انصاری آستانه

دکتر علیرضا اسلامپور

دکتر محمد اعتضاد رضوی 

دکتر سیده مریم حسینی (رئیس مرکز تحقیقات چشم) 

دکتر رامین دانشور

دکتر اکبر درخشان (مدیر گروه چشم پزشکی)

 

 

 

دکتر قدسیه زمانی

دکتر سیامک زارعی قنواتی(مدير روابط دانشگاهي، امور بين الملل و سمينارها)

دکتر محمد شریفی

دکتر ناصر شعیبی 

دکتر سعید شکوهی راد

دکتر علی اکبر صابر مقدم 

دکتر محمدرضا صداقت (رئیس مرکز تحقیقات قرنیه)

دکتر حمید قرائی 

دکتر محمد یاسر کیارودی

 

 

 

نمایندگان دانشگاه

 

دکتر سعید اسلامی ( مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه)

دکتر محسن فروغی پور ( نماینده دانشکده پزشکی)

خانم معصومه شاه پسند ( نماینده معاونت بهداشتی)