معرفی مرکز تحقیقات چشم
مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با هدف توسعه پژوهشهای حیطه چشم پزشکی در تابستان 1385 تاسیس شد. هدف
غايي ما اين است كه طي پنج سال آينده بعنوان يك قطب پژوهشي كشور و يك مركز تحقيقاتي معتبر در زمينه علوم چشم پزشکي در منطقه درآييم كه پيشرو در انجام و هدايت تحقيقات كاربردي چشم پزشكي، بويژه HSR در كشور باشيم. هم چنین این مرکز در تاریخ 8 خرداد ماه سال 89  موافقت قطعی وزارت  بهداشت، درمان و  آموزش پزشکی را دریافت نمود.
IMAGE وبینار بیماریهای غیر تومورال پلک
دوشنبه, 06 مرداد 1399
  بسمه تعالی کنفرانس علمی بیماریهای غیر تومورال پلک، 23 مردادماه 1399 به صورت وبینار برگزار می گردد. جهت برگزاری... ادامه مطلب ...
IMAGE وبینار تصویربرداری سگمان خلفی
یکشنبه, 01 تیر 1399
بسمه تعالی کنفرانس علمی تصویربرداری سگمان خلفی، 5 تیرماه 1399 به صورت وبینار در بستر نرم افزار Adobe connect برگزار... ادامه مطلب ...
IMAGE وبینار روش های تشخیص گلوکوم
سه شنبه, 13 خرداد 1399
بسمه تعالی کنفرانس علمی روش های تشخیص گلوکوم، 22 خردادماه 1399 به صورت وبینار برگزار می گردد. جهت برگزاری... ادامه مطلب ...

پژوهان

سیستم جامع اطلاعات پژوهشی

سامانه نقلیه

نرم افزار نقلیه و خودرویی ، درخواست خودرو

پست الکترونیک

ارسال پست های الکترونیک دانشگاهی

اتوماسیون اداری

سامانه ارسال نامه های الکترونیک دانشگاهی

فیش حقوقی

دریافت و بررسی فیش حقوقی کارکنان

سامانه رفاهی کارکنان

سامانه رفاهی و تربیت بدنی کارکنان