امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کتاب های مرکز تحقیقات چشم:

 • سلحشور، ف؛ و همکاران. کلیات کارآموزی در اتاق عمل چشم. انتشارات دانشگاه علوم پزشکي مشهد، 1392
 • نعمتی، م؛ نوروزی، م. روزه در سلامتی و بیماری‌ها. انتشارات دانشگاه علوم پزشکي مشهد، 1389 (تالیف بخشی از کتاب به صورت مصاحبه)
 • اسلامی، ی؛ محمدی، م؛ دانشور، ر. میدان بینایی، اصول و کاربرد بالینی. نشر نامک، تهران، 1391.
 • “Cataract Surgery and Dry Eye”; Chapter 2.In: “Cataract Surgery/ Book 1”. InTech Publication. Croatia.2011. ISBN978-953-307-257-9
 • خاکشور، ح؛ دانشور، ر؛ زارعی، س؛ اسلامپور، ع؛ قوشخانه‌ای، س. اصول و تکنیکها در فیکوامولسیفیکاسیون. انتشارات دانشگاه علوم پزشکي مشهد، 1389 (تالیف)
 • امینی، ح؛ مقیمی، س؛ دانشور، ر. ارزیابی تشخیصی میدان بینایی و دیسک اپتیک در گلوکوم. کتابچه داخلی شانزدهمین سمینار سالانه بیمارستان چشم‌پزشکی فارابی (گلوکوم).
 • خاکشور، ح؛ دانشور، ر؛  قوشخانه‌اي، ه. انواع برشها و روشهای اصلاح عیوب انکساری در فیکوامولسیفیکاسیون. انتشارات دانشگاه علوم پزشکي مشهد، 1389 (ترجمه و تاليف).
 • اعتضاد رضوي، م؛ دانشور کاخکي، ر. کلیاتی در چشم پزشکی با رویکرد پرستاری. انتشارات دانشگاه علوم پزشکي مشهد،1385( تاليف).
 • شريعتي، ژاله. تشخيص و درمان بيماريهاي روماتيسمي. انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد، 1380. (ترجمه و ويراستاري نهايي).
 • فريد حسيني، رضا. برادران، محمد. ايمونولوژي سلولي و مولكولي. ابوالعباس. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد، 1376. (تصحيح و ويرايش چاپ دوم).
 • بنائي توکا، موسوي مير نقي، فرخ تهراني داريوش، گرفتاري هاي چشمي بيماري قند را بشناسيم، چاپ اول، انتشارات نشر زوار رضا، مشهد، سال 1390
 • دو فصل کتاب چاپ شده در کتاب بين المللي "vitrectomy" (IN-Tech) تحت عناوین:Vitrectomy in Open Globe Injuries
 • Siamak Zarei-Ghanavati, Sophie X Deng. Limbal Stem Cells, Chapter 34: Biology and Pathogenesis in Ocular Surface Disease. Robert A Copeland and Natalie A Afshari. Copeland and Afshari's Principles and Practice of Cornea. Jaypee Brothers Medical Publisher, New Delhi, India 2013; 433-440. (ISBN: 978-93-5090-172-4) (English).

 •  کتاب با همکاری سازمان بهداشت جهانی

  Siamak Zarei-Ghanavati, Alireza Eslampoor, Mojtaba Abrishami, and Sophie X. Deng. Chapter: Trachoma. Mary Ann McDowell, Sima Rafati. Neglected Tropical Diseases -- Middle East and North Africa. [Eds]. Springer, Vienna, Austria. 2014; 91-116 (Print ISBN: 978-3-7091-1612-8, Online ISBN: 978-3-7091-1613-5) (English).

 • دکتر فرید کریمیان، دکتر سیامک زارعی قنواتی " هنر سخنرانی: چگونه در گردهمایی های پزشکی سخنرانی کنیم" چاپ اول، 1391، انتشارات صداقت- تهران- شابک : 0-49-6504-600-