فرصتها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
 
  مرکز تحقیقات چشم>استراتژیها>فرصتها،تهدیدها،قوتها و ضعفها
 

فرصت‌ها

1 ـ حمايت دولت از مراكز تحقيقاتي (بويژه جديد التأسيس)

2 ـ نگرش مثبت مسئولين دانشگاه نسبت به مركز

3- موقعيت مشهد

4- بودجه تخصيصي مركز

5 ـ اعتبارات خارج سازماني

6 ـ وجود دوره‌هاي تحصيلي

7 ـ نياز به مركز تحقيقاتي

8 ـ نياز بخش بهداشت/ درمان/ آموزش

9 ـ وضعيت شاخص‌هاي ارزيابي

10- گرايش بين‌المللي در جهت برقراري ارتباطات علمي و پژوهشي و اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي مشترک
 

تهديدها

1 ـ بروكراسي

2 ـ عدم ثبات مديريت

3 ـ عدم توجه مديريت

4 ـ نظام مالي

5 ـ جذب نيروي انساني

6 ـ نگرش نسبت به مرکز

7 ـ فقدان برنامه‌هاي استراتژيك در سطوح بالا

8 ـ كاناليزه شدن اعتبارات و امكانات دولتي به مراكز خاص

9 ـ تأمين تجهيزات مورد نياز

10 ـ خريد ارزي

11 ـ انگيزه تحقيق
 

نقاط قوت

1- وجود اعضاء هيئت علمي علاقمند وفعال

2- همگرايي گروه آموزشي

3- بستر مناسب

4- حمايت خيرين

5- دستياران فعال و دانشجويان نمونه

6- حمايت مديريت و پرسنل بيمارستان
 

نقاط ضعف

1- عدم وجود اطلاعات منسجم

2- پرونده هاي ناقص

3- آشنايي نا کافي با منابع الکترونيک

4- کمبود فضا

5- عدم ارتباط منسجم با مراکز ديگر

6- بار درماني زياد