استراتژيهای مرکز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
 مرکز تحقیقات چشم>استراتژیها>استراتژیهای مرکز
 

استراتژیها (Strategies)

الف) پژوهش

1- يکي از فعاليت‌هاي اصلي مرکز، بررسي، کارشناسي و تصويب طرح‌هاي پژوهشي و همچنين فراهم نمودن امکانات مختلف براي مجريان طرح‌هاي پژوهشي مي‌باشد. اين مرکز از طريق تشکيل کميته‌هاي مختلف در زمينه‌هاي مختلف چشم پزشکي و با کمک گرفتن از افراد متخصص در هر زمينه، فعاليت‌هاي پژوهشي خود را سازماندهي مي‌نمايد. اين کميته‌ها در حيطه‌هاي زير فعاليت مي‌نمايند:

 سگمان قدامي

 سگمان خلفي

گلوکوم و نوروافتالمولوژي

استرابيسم و اکولوپلاستي

آموزش پزشکي در چشم

(لازم به ذکر است که اين کميته‌ها بر اساس اولويت‌هاي تحقيقاتي مرکز در آينده بازنگري خواهند شد و بر اساس پيشنهادات، کميته‌هاي جديدي ايجاد خواهد گرديد.)

2- تخصصي کردن پژوهش‌ها

3- تقويت پژوهش‌هاي بين رشته‌اي

4- انتشار مقالات پژوهشي در مجلات معتبر و افزايش سهم ايران در توليد علم

ب) همکاري

1- توافق با ذينفع‌ها در مورد اولويت‌هاي پژوهشي و سوق دادن فعاليت‌هاي پژوهشي مرکز در اين جهت

2- جذب منابع ملي ( اعم از منابع مالي وانساني)

3- ساماندهي تشکيلات و فرآيند هاي مرکز

4- همکاري با مديران و سياستگذاران ارائه خدمات سلامت جهت کسب حمايت ايشان در انجام پژوهش

ج) اطلاعات و ارتباطات

1- تقويت ارتباطات موثر

2- انتشار مجله در علوم چشم پزشکي

3- برگزاري سمينارهاي علمي – پژوهشي در زمينه چشم پزشکي

4- برقراري ارتباطات علمي – پژوهشي با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي معتبر خارجي

د) آموزش
1- توانمندسازي نيروي انساني پژوهشگر در زمينه چشم پزشکي از طريق برگزاري دوره‌هاي بازآموزي و کارگاه‌هاي متدولوژي پژوهش

2- تسهيل تلفيق فعاليت‌هاي آموزشي – درماني با پژوهش

ه) ايجاد انگيزه

1- اعطاي گواهينامه ملي به پژوهشگران فعال در زمينه بيماري‌هاي چشم

2- اعطاي فرصتهاي مطالعاتي و يا درجات دانشگاهي براي پژوهشگران نخبه

به اين اميد که اين مرکز با ايجادبستر مناسب علمي –پژوهشي جهت طراحي و اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي,ايجاد روحيه علمي-پژوهشي در اعضاي هيئت علمي و فراگيران و تشويق و هدایت ايشان به فعاليت در امر پژوهش بعنوان ارزش وجزءلازم براي پيشرفت علمي –کاري,ايجاد بستري مناسب جهت تبادل انديشه,توليد اطلاعات جديد و گسترش مرزهاي دانش,حفظ روحيه علمي و خلاق هنگام درمان و آموزش,ترغيب و هدايت دانشجويان در زمينه پژوهش به سمت چشم‌انداز و رسالت خود و با تحقق بخشيدن به اهداف خويش بتواند خدمات ارزنده‌اي را به جامعه ارائه دهد.

SO

1 ـ افزايش جذب پاياننامه‌هاي دوره‌هاي تحصيلي

2 ـ انعكاس قابليتها، برنامه‌ها و فعاليتهاي مركز به مسئولين و ساير ذينفع‌ها (Stakeholders)

3 ـ توسعه كمي و كيفي خدمات سرويس‌دهي تحقيقاتي به خارج از مركز

4 ـ محور قرار دادن برنامه استراتژيك تدوين يافته براي انجام فعاليتهاي آتي

 

WO

1 ـ سامان‌دهي طرحهاي تحقيقاتي كاربردي (شناسايي، جذب، اجرا و پيگيري نتايج)

2 ـ شناسايي و جذب نيروهاي انساني كارآمد

3 ـ حمايت از محققين در جهت افزايش انگيزه تحقيق

4 ـ افزايش مهارتهاي نظري و عملي پرسنل مركز

5 ـ ايجاد و تقويت روابط عمومي

6 ـ برقراري نظم اداري

ST

1 ـ تدوين محورهاي فعاليت

2 ـ انعكاس برنامه هاي مركز به سطوح مختلف

3 ـ احياي جايگاه تحقيق و محقق در سطوح و بخشهاي مختلف

WT

1 ـ برنامه ريزي جهت نيروهاي انساني كارآمد

2 ـ ارتقاي كيفي نيروهاي انساني مركز

3 ـ تدوين آيين نامه هاي داخلي مركز در خصوص شرح وظايف ارزشيابي، انضباط اداري و روابط بين بخشي

4 ـ سازماندهي خريد تجهيزات و مواد مصرفي تخصصي براساس اولويتها

5 ـ بهينه سازي و تقويت سيستم ارتباطات