سمينارهاي خارجي چشم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
 
سمینارهای خارجی چشم پزشکي 
 
World Ophthalmology CongressQERTYUI
February 16-20, 2012
Abu Duabi, United Arab Emirates
 
 
 
 
 

 

 
World Cornea Congress VI
April 7-9, 2010
Boston, MA

 
ASCRS Winter Update
Feb 11-15, 2010
Riviera Maya, MX
Fairmont Mayakoba

 
ASCRS Symposium & Congress
April 9-14, 2010
Boston, MَA