سمینارهای داخلی چشم87

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مرکز تحقیقات چشم>سمینارهای داخلی87
 
سمینارهای داخلی87

زمان برگزاري

اطلاعات سمينار

نوع سمينار/امتياز

 11لغایت 13 اردیبهشت 1387

موضوع: سمینار سالانه فارابی(14)
برگزار كننده:دانشگاه علوم پزشکی تهران 
مكان: هتل المپیک تهران

دبير علمي: دكتر امير هوشنگ بهشت نژاد

دبير اجرايي: دكتر محمد حسين ملك مدني

تلفن: 55421112-021
وب سایت: www.fham.org

مدون

 

7 لغايت 9 آذر 1387

موضوع: هجدهمین كنگره سراسري چشم پزشكي ايران

مكان: سالن همايشهاي رازي

دبير علمي: دكتر علیرضا فروتن
دبير اجرايي: دكتر مسعود ناصری پور

تلفن: 2-66919061

فاكس: 66942404

پست الكترونيك: info[at]irso.org

وب سايت: www.irso.org

غيرمدون

14 لغایت 16 اسفند 1387

موضوع: سمينار تازه هاي فارماكولوتراپي (دارو درماني)

برگزاركننده: گروه چشم دانشگاه علوم پزشكي ايران
مكان: مركز همايشهاي رازي
دبير علمي: دكتر محمدمهدي پرورش

دبير اجرايي : دكتر پژمان بختياري

تلفن:  66559595 - 66509162

مدون و غيرمدون