سمينارهاي داخلي چشم88

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مرکز تحقیقات چشم>سمینارهای داخلی88
 
سمینارهای داخلی88

زمان برگزاري

اطلاعات سمينار

نوع سمينار/امتياز

 8لغایت 11 اردیبهشت 1388

موضوع: سمینار سالانه فارابی(15)
برگزاركنندگان: گروه چشم پزشكي و مركز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشكي تهران
مكان:  محمودآباد مازندران – مجموعه آموزشي، ورزشي شركت نفت

دبير علمي: دكتر سيدحسن هاشمي

دبير اجرايي: دكتر محمد حسين ملك مدني

تلفن: 55421112-021
وب سایت: www.fham.org

مدون

 23لغایت 25 اردیبهشت 1388

موضوع: هفدهمین سمينار ساليانه دانشگاه علوم پزشكي شيراز
با عنوانPediatric Ophthalmology & Oculoplastic surgery
برگزاركننده : گروه چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مكان: هتل هما -  شیراز
دبيرعلمی: دکتر عباس عطارزاده
دبیر اجرایی: دکتر علیرضا رضوان
تلفن: 6471479 0711
وب سایت:

مدون

28  خرداد  1388

 

عنوان: چهارمين گردهمايي سراسري گروه تخصصي ويتره و رتين

برگزاركنندگان: انجمن چشم پزشكي ايران، گروه تخصصي ويتره و رتين

مكان: مشهد مقدس

دبير علمي: دكتر محمدحسين دهقان، دكتر مجيد ابريشمي

دبير اجرايي: دكتر ميرنقي موسوي، دكتر مسعود ناصري پور

تلفن: 2-66919061

فاكس: 66942404

پست الكترونيك: info[at]irso.org

وب سايت: www.irso.org  

 

عناوين سمپوزيومها:

Retinal imaging and diagnostic tools

New concepts in macular surgery

Updates on the management of uveitis

Interesting and challenging cases

 

داری امتیاز بازآموزی

 

25لغايت 28آبان 1388

موضوع: نوزدهمین كنگره سراسري چشم پزشكي ايران

برگزاركنندگان: انجمن چشم پزشكي ايران، گروه چشم و مركز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشكي تهران

دبير علمي: دكتر رضا كارخانه

دبير اجرايي: دكتر علي صادقي طاري

تلفن: 2-66919061

فاكس: 66942404

پست الكترونيك: info[at]irso.org

وب سايت: www.irso.org  

دارای امتیاز بازآموزی