اولويتهاي پژوهشي مركز تحقيقات چشم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مرکز تحقیقات چشم>شورای پژوهشی > اولویتهای مرکز
 
 
اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات و گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پس از نظر خواهی از اعضای مرکز تحقیقات و با لحاظ نمودن اولویتهای سازمان بهداشت جهانی (مطابق با برنامه Vision 20/20 ) و سایر اطلاعات مربوط به اپيدميولوژي بيماري‏هاي غيرواگیر و بار بیماریها در استان خراسان واطلاعات مربوط به اولويت‏هاي تحقيقاتي كميسيون پزشكي شوراي پژوهش‏هاي علمي كشور موارد زیر در چهار حیطه تحقیقاتی ( اپیدمیولوژی ، علوم بالینی ، علوم پایه ، نرم افزار و تجهیزات پزشکی ) به عنوان اولویت مشخص گردید.

بررسی وشیوع علل نابینایی و کم بینایی در سطح استان خراسان و شهر مشهد

 • سوانح و اورژانسهای چشمی

- بررسی اپیدمیولوژیک اورژانسها و سوانح چشمی در سطح شهر مشهد

- بررسی روشهای پیشگیری از صدمات چشمی در محیطهای پر خطر

 • آمبلیوپیا وعیوب انکساری

- بررسی شیوع انواع آمبلیوپی در منطقه

-بررسی شیوع انواع عیوب انکساری در منطقه

-ارزیابی میزان پیشرفت عیوب انکساری وعوامل احتمالی محیطی موثر در آن
 • کاتاراکت

-بررسی فاکتورهای احتمالی محیطی کاتاراکتوژنیک در منطقه

-بررسی شیوع انواع کاتاراکت در منطقه

-ارزیابی میزان عمل جراحی کاتاراکت در منطقه در سال به ازای هریک میلیون جمعیت (Cataract Surgical Rate, CSR)

 • گلوکوم

-بررسی شیوع انواع گلوکوم در منطقه

-بررسی نسبت هزینه- اثربخشی غربالگری و پیشگیری از گلوکوم زاویه بسته در جامعه

-شناسایی عوامل خطرساز منطقه ای در افراد مستعد گلوکوم زاویه بسته

 • کنژنکتیویت های عفونی

-بررسی شیوع فصلی وشناسایی عوامل کراتو کنژنکتیویتهای اپیدمیک ((EKC

-بررسی روشهای پیشگیری از گسترش کنژنکتیویتهای ویرال در محیطهای مختلف

 • ناخنک
-بررسی شیوع و ریسک فاکتورهای احتمالی محیطی مرتبط در منطقه
 • کراتوکونوس

-بررسی شیوع و سیر پیشرفت کراتوکونوس در سنین مختلف

-بررسی ریسک فاکتورها، عوامل زمینه ای احتمالی و همراه

 • عوارض چشمی ناشی از دیابت

-بررسی اپیدمیولوژیک انواع عوارض چشمی ناشی از دیابت

-بررسی شیوع، بروز، و ریسک فاکتورهای محیطی ایجاد رتینوپاتی دیابتی

-بررسی کفایت پیشگیری و درمان (و احیانا علل تاخیر در درمان) درسیستم بهداشتی- درمانی

- بررسی مسائل و مشکلات اجتماعی بیماران مبتلا و کفایت فرایند های حمایت اجتماعی از آنان

 • دژنراسیون شبکیه وابسته به سن (ARMD)

-بررسی ریسک در گروههای خاص جمعیتی

- ارزیابی فاکتورهای محیطی و ژنتیک موثر در ایجاد ARMD

 • اختلال دید بچه ها

-بررسی شیوع انواع بیماریهای مادرزادی منجر به اختلال دید در بچه ها

- بررسی مسائل و مشکلات اجتماعی و یادگیری کودکان مبتلا و کفایت فرایند های حمایتی و درمانی (Visual Aid)

 • انحرافات چشم

-بررسی شیوع انواع مختلف انحرافات چشمی در منطقه

-بررسی تغییرات کیفیت دید حاصل از انحراف روی وضعیت یادگیری و عملکرد شغلی بیماران

 • سایر بیماریهای چشمی

شیوع عوارض چشمی بیماریهای سیتمیک شایع با درگیری چشم یا سیستم بینایی (فشارخون و نارسایی کلیه، بیماریهای قلبی و اترواسکلروزیس، نارسایی های سربروواسکولار و CVA، تروماهای سر و صورت، بیماریهای اتوایمون و کلاژن واسکولار، بیماری گریوز، بیماریهای عصب عضله، بیماریهای سیستم عصبی مرکزی، مولتیپل اسکلروزیس، مشکلات چشمی در مصرف کنندگان داروهای پیشگیری از بارداری هورمونی و ...)