طرح های مرکز تحقیقات چشم

بازدید: 2676

 

رديف

کد رهگيري

عنوان طرح

وضعيت طرح

1

88156

بهينه سازي عملکرد مرکز تحقيقات چشم براي ارائه خدمات به محققين محترم

پايان يافته

2

86021

بررسي ميزان تاثير استفاده از PDA در عملکرد دستياران چشم دانشگاه علوم پزشکي مشهد

در دست اجرا

3

89166

شناسايي پاتوژنهاي عامل اندوفتالميت  با استفاده از PCR

در دست اجرا

4

87724

اندازه گيري ميزان حرکات يک چشمي  نگاه در 100 فرد سالم

پايان يافته

5

87419

مقايسه اسلينگ پلک فوقاني با لوله سليکون به طريق باز و بسته  در درمان افتادگي مادرزادي پلک

پايان يافته

6

87226

طراحي بانک داده‌اي ثبت اطلاعات بيماران براي استفاده در طرح بررسي بيماريهاي چشمي در شهر مشهد

پايان يافته

7

87255

بررسي فراواني اندوفتالميت و برخي عوامل خطر آن پس از آسيب نافذ چشمي در بيماران  بستري شده در بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء(ص) در سال 1388-1387

پايان يافته

8

87257

بررسي ميزان انحرافات ناهماهنگ عمودي به صورت سابجکتيو و آبجکتيو قبل و بعد از شکستن فيوژن چشمه

پايان يافته

9

87269

مقايسه ميزان حساسيت کنتراست در ديد نزديک با و بدون اصلاح آستيگماتيسم

پايان يافته

10

87405

بررسي تاثير جينکو بيلوبا در درمان تنبلي چشم ناشي از عيب انکساري در افراد سنين 7 تا 13 سال

پايان يافته

11

87192

بررسي اثر آستيگماتيسم ايجاد شده يک طرفه بر ديد عمق

پايان يافته

12

85483

تعيين و مقايسه ميزان تفاوت بين رفرکشن سيکلوپلزيک و غير سيکلوپلزيک در گروههاي سني مختلف

پايان يافته

13

86053

مقايسه نقش پتانسيل تحريک شده بينائي (VEP)، بررسي ميدان بينايي (پريمتري)، تست حساسيت تمايز (کنتراست سينسيتيويتي) و تست ديد رنگي در تشخيص زودرس کمپرسيو اپتيک نوروپاتي ناشي از افتالمو پاتي تيروئيدي

پايان يافته

14

87417

بررسي تاثير تزريق داخل ويتره فعال کننده پلاسمينوژن بافتيt-PA در درمان ادم ماکولاي مقاوم به درمان در چشم افراد مبتلا به رتينوپاتي ديابتي غير پروليفراتيو

پايان يافته

15

88017

بررسي بيماران مبتلا به Marcus Gunn jaw winking ptosis  مراجعه کننده به درمانگاه بيمارستان هاي قائم (عج)، خاتم الانبياء(ص) و مطب خصوصي و نحوه پاسخ دهي به درمان از سال 74-1387

پايان يافته

16

86227

بررسي بيماريهاي چشمي در شهر مشهد

پايان يافته

17

86327

بررسي شيوع و مشخصات باليني انواع انحرافات چشمي در سوء مصرف کنندگان مواد

پايان يافته

18

87042

نتايج کوتاه مدت تزريق ميتومايسين C در زير ناخنک يک ماه قبل از برداشت آن به روش جراحي بدون فلپ ملتحمه اي

پايان يافته

19

87059

مقايسه فراواني عود و عوارض چشمي کوتاه مدت تزريق ميتومايسين- c زير ناخنک يک ماه قبل از برداشت جراحي بدون فلپ ملتحمه با روش استفاده از ميتومايسين - c در حين جراحي با فلپ ملتحمه

پايان يافته

20

86463

مقايسه عمق اتاق قدامي و  حقيقي به دنبال عمل جراحي کاتاراکت با لنز داخل چشمي مورشر در بيمارستان چشم خاتم الانبيا ( ص)  مشهد در سال 86

پايان يافته

21

86453

جداسازي، کشت و بررسي ظرفيت تمايز سلولهاي بنيادي رتين انساني

پايان يافته

22

87218

مطالعه مقايسه اي  تست هاي پلي رابسون، کمبريج و پتانسيل برانگيخته بينائي در تشخيص بيماري مولتيپل اسکلروزيس

پايان يافته

23

86559

بررسي نتايج کاربرد لنز داخل چشمي آرتيزان در اصلاح اختلالات انکساري نزديک بيني - دوربيني - آفاکيا

پايان يافته

24

86566

بررسي برجستگي قدامي و خلفي قرنيه قبل و بعد از عمل جراحي PRK با استفاده از دستگاه  Orbscan II و Pentacam

پايان يافته

25

86540

بررسي باکتريولوژيک آماس کيسه اشکي در بالغين

پايان يافته

26

86564

بررسي مقايسه اي اندازه گيري ضخامت مرکز قرنيه با  پنتاکم شيم فلاگ فتوگرافي، اسکنينگ اسليت توپوگرافي و اولتراسوند پاکي متري در بيماران مراجعه کننده به کلينيک چشم پزشکان توس در سال 1385

پايان يافته

27

86626

بررسي پلي مورفيسمهاي شايع ژن MYOC در مرکزگلوکوم بيمارستان خاتم الانبيا(ص)

پايان يافته

28

86668

بررسي زاويه جدا شدن شاخه هاي شرياني از شريان اصلي در شبکيه بيماران مبتلا به رتينوپاتي ديابتي و مقايسه آن با افراد سالم

پايان يافته

29

86698

طراحي نرم افزار ثبت اطلاعات جراحي دستياري (e-LOG book)  چشم‌پزشکي تحت WindowsMobile براي استفاده در رايانه جيبي

پايان يافته

30

86745

بررسي تاثير کلاژن کراس لينکينگ قرنيه اي با ريبوفلاوين و اشعه ماوراء بنفش  A  در درمان کراتوکونوس

پايان يافته

31

86746

بررسي تغييرات پريمتري SWAp در بيماران تيپ يک ديابت فاقد عارضه مشهود سگمان خلفي و مقايسه با گروه کنترل

پايان يافته

32

86747

مطالعه مقدماتي بررسي زاويه جدا شدن شاخه هاي شرياني از شريان اصلي در شبکيه بيماران مبتلا به گلوکوم و مقايسه آن با افراد سالم

پايان يافته

33

88745

بررسي ارزش تشخيصي استفاده از نور اسليت با لنز90، درتشخيص انحرافات چرخشي چشم

در دست اجرا

34

86716

بررسي ميزان نياز به جراحي سگمان خلفي و عوامل خطر در 200 بيمار مبتلا به تروماي باز چشمي در بيمارستان خاتم الانبياء (ص) از تاريخ فروردين 86 الي فروردين 87

پايان يافته

35

87043

بررسي مقايسه اي نسبت فراواني تيتر مثبت آنتي‌بادي ضدکلاميديا پنومونيه و ضد هليکوباکتر پيلوري در بيماران ديابت قندي غير وابسته به انسولين مبتلا به رتينوپاتي ديابتي (پروليفراتيو و غير پروليفراتيو) با افراد سالم

پايان يافته

36

87061

بررسي اثرات رمي فنتانيل بر فشار داخل چشمي (IOP) در 120 بيمار کانديد عمل جراحي کاتاراکت به روش فيکو در بيمارستان خاتم الانبياء مشهد

پايان يافته

37

88726

اندازه گيري مقادير انحرافات پنهان  و ذخاير فيوژني قبل و بعد از جراحي رفراکتيو به روش  (PRK) Photorefractive Keratectomy

پايان يافته

38

89374

بررسي اثرات ليزر فتوکواگولاسيون زودرس شبکيه بر ثبات مرحله رتينوپاتي در بيماران مبتلا به رتينوپاتي ديابتي غير پروليفراتيو

عقد قرارداد

39

88266

بررسي مقايسه اي طول محوري کره چشم مبتلا به انسداد وريد شبکيه با کره چشم سالم (چشم مقابل) و همچنين کره چشم افرادکنترل

پايان يافته

40

88289

بررسي ارتباط بين فاکتورهاي بيومکانيک قرنيه ( هيسترزي قرنيه  - فاکتور مقاومت قرنيه ) بدست آمده از طريق ORA با حجم قرنيه تعيين شده بوسيله پنتاکم در چشم افراد نرمال

عقد قرارداد

41

88190

بررسي ارتباط  بين مقدار استقامت،ضخامت و حجم قرنيه در افراد نرمال و کراتوکونوس بوسيله پنتاکم و اوکولار ريسپانس آنالايزر

عقد قرارداد

42

87794

بررسي اثرات کراس لينکينگ قرنيه با اشعه اوتراويوله و ريبوفلاوين بر علائم و نشانه هاي بولوس کراتوپاتي

پايان يافته

43

87801

بررسي مقايسه اي اثر مطالعه کوتاه مدت بر خصوصيات انکساري  و ضخامت قرنيه،عمق اتاق قدامي و فشار چشم در افراد آمتروپ و اِمتروپ با دستگاه پنتاکم و اوکولار ريسپانس آنالايزر

پايان يافته

44

88025

اندازه‌گيري ديامتر عروق شبکيه در 100 بيمار مبتلا به ديابت در مراحل مختلف ديابتيک رتينوپاتي به کمک نرم افزار پردازش تصوير

پايان يافته

45

87846

بررسي اثر نور خيره کننده بر تيز بيني و حساسيت کانتراست در انواع و شدت هاي متفاوت کاتاراکت وابسته به سن

پايان يافته

46

88708

مقايسه نتايج درماني، آناتوميک و عملکرد بينايي فتورفراکتيو کراتکتومي به دو روش اصلاح اسفريک و اصلاح با کمک جبهه موج

پايان يافته

47

89005

بررسي سطح سرمي 25 هيدروکسي ويتامين D با مراحل رتينوپاتي ديابتي در بيماران ديابتي نوع 2

پايان يافته

48

88778

بررسي ميزان تغييرات  فشار داخل چشمي بدنبال تزريق توکسين بوتولينومA درعضلات خارج چشمي بيماران مبتلا به اربيتوپاتي تيروئيدي

پايان يافته

49

88656

بررسي اثرات ميتومايسين C بر سلولهاي اندوتليال قرنيه در روشهاي مختلف جراحي ناخنک

پايان يافته

50

89563

بررسي اثر طب سوزني بر ميزان افتادگي پلک و دوبيني در بيماران مياستني گراو مقاوم به درمان‌هاي رايج

در دست اجرا

51

87737

بررسي ارتباط بين ميزان از دست رفتن سلولهاي اندوتليال قرنيه در مرکز و محل برش در جراحي فيکوامولوسيفيکاسيون با برش تمپورال و سوپراتمپورال وسوپريور

پايان يافته

52

87539

بررسي سه روش مختلف تعيين عينک نزديک در بيماران پيرچشم مراجعه کننده به کلينيک بينايي سنجي مشهد

پايان يافته

53

87570

بررسي مقايسه اي پروتئين واکنشي c  (hsCRP) در افراد مبتلا و غير مبتلا به سدواکسفولياسيون

در دست اجرا

54

89062

بررسي نتايج عمل جراحي نامتقارن در  مبتلايان به انحراف چشم روي عضلات رکتوس افقي

در دست اجرا

55

89054

بررسي اثر Avastin بر روي تشکيل عروق جديد در قرنيه

پايان يافته

56

88706

ميزان تاثير سم بوتولينوم در درمان ووضعيت کنترل فيوژن اگزوتروپياي گهگاهي

پايان يافته

57

88722

بررسي فراواني سلول هاي اندوتليال قرنيه در بيماران ديابتي قبل و پس از پان رتينال فتوکوآگولاسيون

پايان يافته

58

89293

بررسي ارتباط تعداد ميکروآنوريسمهاي شمارش شده به روش اتومات در تصاوير فلوئورسئين آنژيوگرافي شبکيه با مرحله ديابتيک رتينوپاتي غير پروليفراتيو

پايان يافته

59

88022

بررسي فراواني پراکندگي بر حسب زمان و مشخصات دموگرافيک بيماري جداشدگي شبکيه در مراجعين بيمارستان خاتم الانبياء (ص) 1382-1385

پايان يافته

60

88034

بررسي وسعت طبيعي عروق سطحي ناحيه بولبار در چشم افرادسالم 30 تا 60 سال با کمک نرم افزار پردازش  تصوير

پايان يافته

61

88255

بررسي رابطه بين دانسيته عروق ملتحمه و اپي اسکلرا و شدت رتينوپاتي ديابتيک

پايان يافته

62

89030

بررسي ميزان کندگي مجدد شبکيه بعد از تخليه روغن سيليکون در چشم هاي ويترکتومي شده به علت رتينوپاتي پروليفراتيو ديابتي پيشرفته

پايان يافته

63

89043

بررسي تغييرات ريفراکتيو توپوگرافيک و توموگرافيک (orbscan,pentacam) قبل و بعد از انجام کلاژن کراس لينکينگ در بيماران مبتلا به قوز قرنيه

پايان يافته

64

89047

بررسي ارتباط بين سطح سرمي hsCRP و قطر عروق درگير در رتينوپاتي ديابتي

پايان يافته

65

89653

بررسي مقايسه اي انجام Deep anterior lammelar keratoplasty  در چشم مبتلا به کراتوکونوس به دو روش  Modified LK(lamellar keratoplasty) & Big-Buble از لحاظ نتايج آناتوميک و عملکرد بينايي

پايان يافته

66

89689

بررسي عوارض چشمي  در بيماران با انسداد وريدي شبکيه با و بدون سابقه تزريق داخل ويتره بواسيزوماب براي ادم ماکولا

پايان يافته

67

89816

بررسي مقايسه اي تاثير مصرف خوراکي ايندومتاسين و پروپرانولول بر سير باليني و نتايج  بينائي بيماران مبتلا به سنترال سروز کوريو رتينو پاتي حاد

در دست اجرا

68

89818

بررسي توان تطابقي بيماران ديابتيک در مقايسۀ با افراد سالم در سنين قبل از پيرچشمي(20تا40سال) در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان خاتم الانبيا سالهاي 1389-1390

پايان يافته

69

89811

طراحي و ارزيابي سيستم غربالگري اتوماتيک رتينوپاتي ديابتيک

در دست اجرا

70

89758

بررسي زاويه جدا شدن شاخه هاي شرياني از شريان اصلي در شبکيه بيماران مبتلا به رتينوپاتي ديابتي غير پروليفراتيو شديد و مقايسه آن با افراد سالم

پايان يافته

71

89778

بررسي اثرات فتوکواگولاسيون پان رتينال بر لايه فيبر عصبي شبکيه به کمک OCT

پايان يافته

72

89833

ارزيابي نتايج عمل PRK در بيمارا ن کراتوکونوس خفيف تا متوسط  در سنين بالاي 40 سال

پايان يافته

73

900002

تهيه و ارزيابي درون تني (In Vivo) نانو ليپوزومهاي حاوي ملفالان به دنبال تزريق داخل ويتره

در دست اجرا

74

900035

بررسي مقايسه اي عملکرد بينايي و اپتيکي لنزهاي داخل چشمي Akreos AO و Kontur AB، پس از عمل جراحي کاتاراکت بروش فيکو

پايان يافته

75

900108

بررسي اثرفوتورفراکتيوکراتکتومي (PRK) (Photorefractive Keratectomy) بر روي ديد سه بعدي و حس قرنيه

در دست اجرا

76

900139

ارزيابي پتانسيل برانگيخته بينايي با الگوي معکوس شونده در بيماران ديابتي نوع دو

پايان يافته

77

900135

بررسي مقايسه اي اثرات استفاده از ميتومايسين C بر روي آندوتليوم قرنيه در بيماران PRK بر اساس مدت زمان مواجهه

پايان يافته

78

900298

بررسي ارتباط بين يافته هاي نرم افزار بلين-آمبروزيو در پنتاکم2 و يافته هاي مرسوم توپوگرافي و ارب اسکن در تشخيص موارد اوليه قوز قرنيه.

پايان يافته

79

900371

بررسي تغييرات حساسيت کنتراست بينايي و ابريشن قرنيه قبل و بعد از انجام کلاژن کراس لينکينگ در بيماران مبتلا به قوز قرنيه

پايان يافته

80

900379

بررسي ميزان شيوع سندرم مونوفيکسيشن در ازوتروپي تطابقي درمان شده

در دست اجرا

81

900423

بررسي پايداري فيزيکي و بيولوژيک شيميايي و استريليتي قطره هاي فورت ذخيره شده در دماهاي 24 ، 4  درجه سانتيگراد براي  0 و 4  و 7 و 14 و  28 روز پس از تهيه در محلولهاي مختلف

پايان يافته

82

900427

بررسي ابعاد ديسک اپتيک و موقعيت مرکز ماکولا نسبت به ديسک اپتيک در جمعيت مشهد

پايان يافته

83

900432

بررسي نتايج فتورفرکتيو کراتکتومي در بيماران دوربين با زاويه کاپا بالا با  تنظيم چرخش سر

در دست اجرا

84

900435

بررسي  نتايج اصلاح سندرم براون به کمک طولاني کردن تاندون عضله ي مايل فوقاني به روش اسپليتينگ

پايان يافته

85

900490

بررسي اندکسهاي بيومتريک به روش  ليزر اينترفرومتري  laser inter frometry  در بيماران کانديدعمل جراحي کاتاراکت در شش ماهه اول 1392در بيمارستان خاتم الانبيائ مشهد

در دست اجرا

86

900535

بررسي تست هاي عملکردي بينايي و توليد اشک در بيماران مبتلا به ديابت (با يا بدون رتينوپاتي غير پروليفراتيو)

عقد قرارداد

87

900661

بررسي مقايسه اي  ميزان موفقيت عمل جراحي استرابيسم به دو روش recess augmented  و استاندارد در بيماران دچار اگزوتروپياي گهگاهي

در دست اجرا

88

900705

بررسي تغييرات ابرومتري چشم براثر جراحي استرابيسم در بيماران دچار انحراف آشکار افقي چشم

عقد قرارداد

89

900707

بررسي رابطه اسمولاريته اشک با بيماري ديابت

در دست اجرا

90

900795

بررسي فراواني و فاکتورهاي موثر  بر  بروز گلودرد  پس از استفاده LMA در بيماران بيهوشي عمومي

در دست اجرا

91

900825

توزيع گلودردبعد از کارگذاري ماسک لارنژيال در بيماران تحت جراحي کاتاراکت در چهار گروه )آغشته کردن با ليدوکائين يا آب، شسشتشوي حلق و گروه شاهد

پايان يافته

92

900827

بررسي تغييرات IOP در بيماران تحت پارس پلانا ويترکتومي از لحاظ علل مختلف انجام

در دست اجرا

93

900828

مقايسه ناپايداري اشک قبل و بعد از فوتوريفرکتيو کراتکتومي با استفاده از tearlab

در دست اجرا

94

900896

بررسي شيوع و علل اختلالات بينايي در جمعيت مشهد1388-1389

در دست اجرا

95

900906

بررسي مقايسه اي انجام مراحل مختلف جراحي هاي شايع چشمي بر روي چشم بز ذبح شده و چشم انسان

پايان يافته

96

901026

بررسي ميزان فشار داخل چشمي و شيوع گلوکوم در جمعيت شهر مشهد

در دست اجرا

97

901117

بررسي تغييرات احتمالي ابيرومتري قرنيه بر اثر عمل جراحي پتوزيس پلک فوقاني

عقد قرارداد

98

910107

تعيين شيوع انحرافات چشمي در جمعيت شهر مشهد

در دست اجرا

99

910191

مقايسه نتايج درماني، و عملکرد بينايي فتورفراکتيو کراتکتومي به دو روش اصلاح با وبدون استفاده از تعقيب گر متحرک چشمي

در دست اجرا

100

910192

بررسي مقايسه اي تاثير باليني وقرنيه اي قطره پردنيزولون و قطره پردنيزولون همراه با  قطره ديکلوفناک در درمان يووئيت قدامي حاد

در دست اجرا

101

910197

بررسي نتايج باليني فوتورفراکتيو کراتکتومي(PRK) در کودکان زير18سال مبتلا به آنيزومتروپيا

در دست اجرا

102

910265

بررسي تاثير تزريق داخل ويتره داروي اواستين در بيماران مبتلا به سنترال سروز کوريو رتينو پاتي حاد

عقد قرارداد

103

910292

تغييرات کوتاه مدت فشار داخل چشمي در تزريقات Bevasizumab داخل ويتره : مقايسه اثر داروهاي کاهنده فشار داخل چشمي

در دست اجرا

104

910329

بررسي ارزش پيش بيني معيار ابرومتري در بهبود وضعيت بينايي در بيماران کراتوکونوس قبل و بعد از فيت لنز RGP

پايان يافته

105

911235

بررسي تاثير ديررس تزريق داخل ويتره بواسيزوماب بر ايندکسهاي بيومکانيک و آناتوميک قرنيه

در دست اجرا

 

مطالب مهم

اعضاشورای عالی مرکز
اعضای شورای عالی گروه چشم   دکتر اکبر درخشان (مدیر گروه چشم پزشکی) دکتر علی اکبر صابر مقدم (معاون پژوهشی دانشکده پزشکی) دکتر حمید قرائی... ادامه مطلب...
اعضا شورای پژوهشی
دکتر ناصر شعیبی (فلوشیپ شبکیه، مسول کمیته پژوهشی گروه چشم) دکتر علی اکبر صابر مقدم(فلو شیپ استرابیسم و آکولاپلاستیک، عضو کمیته پژوهشی... ادامه مطلب...
هیات موسس
دکتر علی اکبر صابر مقدم دکتر اکبر درخشان دکتر محمد اعتضاد رضوی دکتر رامین دانشور دکتر علیرضا خویی دکتر محمد تقی شاکری ادامه مطلب...
IMAGE
استراتژيها
    چشم انداز، ماموریت و ارزشها     فرصتها،تهدیدها،قوتها و ضعفها     اهداف مرکز     استراتژیهای مرکز     ادامه مطلب...

اوقات شرعی