اولويتهاي پژوهشي مركز تحقيقات چشم

بازدید: 5486

مرکز تحقیقات چشم>شورای پژوهشی > اولویتهای مرکز
 
 
اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات و گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پس از نظر خواهی از اعضای مرکز تحقیقات و با لحاظ نمودن اولویتهای سازمان بهداشت جهانی (مطابق با برنامه Vision 20/20 ) و سایر اطلاعات مربوط به اپيدميولوژي بيماري‏هاي غيرواگیر و بار بیماریها در استان خراسان واطلاعات مربوط به اولويت‏هاي تحقيقاتي كميسيون پزشكي شوراي پژوهش‏هاي علمي كشور موارد زیر در چهار حیطه تحقیقاتی ( اپیدمیولوژی ، علوم بالینی ، علوم پایه ، نرم افزار و تجهیزات پزشکی ) به عنوان اولویت مشخص گردید.

بررسی وشیوع علل نابینایی و کم بینایی در سطح استان خراسان و شهر مشهد

 • سوانح و اورژانسهای چشمی

- بررسی اپیدمیولوژیک اورژانسها و سوانح چشمی در سطح شهر مشهد

- بررسی روشهای پیشگیری از صدمات چشمی در محیطهای پر خطر

 • آمبلیوپیا وعیوب انکساری

- بررسی شیوع انواع آمبلیوپی در منطقه

-بررسی شیوع انواع عیوب انکساری در منطقه

-ارزیابی میزان پیشرفت عیوب انکساری وعوامل احتمالی محیطی موثر در آن
 • کاتاراکت

-بررسی فاکتورهای احتمالی محیطی کاتاراکتوژنیک در منطقه

-بررسی شیوع انواع کاتاراکت در منطقه

-ارزیابی میزان عمل جراحی کاتاراکت در منطقه در سال به ازای هریک میلیون جمعیت (Cataract Surgical Rate, CSR)

 • گلوکوم

-بررسی شیوع انواع گلوکوم در منطقه

-بررسی نسبت هزینه- اثربخشی غربالگری و پیشگیری از گلوکوم زاویه بسته در جامعه

-شناسایی عوامل خطرساز منطقه ای در افراد مستعد گلوکوم زاویه بسته

 • کنژنکتیویت های عفونی

-بررسی شیوع فصلی وشناسایی عوامل کراتو کنژنکتیویتهای اپیدمیک ((EKC

-بررسی روشهای پیشگیری از گسترش کنژنکتیویتهای ویرال در محیطهای مختلف

 • ناخنک
-بررسی شیوع و ریسک فاکتورهای احتمالی محیطی مرتبط در منطقه
 • کراتوکونوس

-بررسی شیوع و سیر پیشرفت کراتوکونوس در سنین مختلف

-بررسی ریسک فاکتورها، عوامل زمینه ای احتمالی و همراه

 • عوارض چشمی ناشی از دیابت

-بررسی اپیدمیولوژیک انواع عوارض چشمی ناشی از دیابت

-بررسی شیوع، بروز، و ریسک فاکتورهای محیطی ایجاد رتینوپاتی دیابتی

-بررسی کفایت پیشگیری و درمان (و احیانا علل تاخیر در درمان) درسیستم بهداشتی- درمانی

- بررسی مسائل و مشکلات اجتماعی بیماران مبتلا و کفایت فرایند های حمایت اجتماعی از آنان

 • دژنراسیون شبکیه وابسته به سن (ARMD)

-بررسی ریسک در گروههای خاص جمعیتی

- ارزیابی فاکتورهای محیطی و ژنتیک موثر در ایجاد ARMD

 • اختلال دید بچه ها

-بررسی شیوع انواع بیماریهای مادرزادی منجر به اختلال دید در بچه ها

- بررسی مسائل و مشکلات اجتماعی و یادگیری کودکان مبتلا و کفایت فرایند های حمایتی و درمانی (Visual Aid)

 • انحرافات چشم

-بررسی شیوع انواع مختلف انحرافات چشمی در منطقه

-بررسی تغییرات کیفیت دید حاصل از انحراف روی وضعیت یادگیری و عملکرد شغلی بیماران

 • سایر بیماریهای چشمی

شیوع عوارض چشمی بیماریهای سیتمیک شایع با درگیری چشم یا سیستم بینایی (فشارخون و نارسایی کلیه، بیماریهای قلبی و اترواسکلروزیس، نارسایی های سربروواسکولار و CVA، تروماهای سر و صورت، بیماریهای اتوایمون و کلاژن واسکولار، بیماری گریوز، بیماریهای عصب عضله، بیماریهای سیستم عصبی مرکزی، مولتیپل اسکلروزیس، مشکلات چشمی در مصرف کنندگان داروهای پیشگیری از بارداری هورمونی و ...)

 

مطالب مهم

اعضاشورای عالی مرکز
اعضای شورای عالی گروه چشم   دکتر مجتبی ابریشمی دکتر مجید ابریشمی دکتر محمدرضا انصاری آستانه دکتر علیرضا اسلامپور دکتر محمد اعتضاد رضوی (... ادامه مطلب...
اعضا شورای پژوهشی
دکتر ناصر شعیبی (فلوشیپ شبکیه، مسول کمیته پژوهشی گروه چشم) دکتر علی اکبر صابر مقدم(فلو شیپ استرابیسم و آکولاپلاستیک، عضو کمیته پژوهشی... ادامه مطلب...
هیات موسس
دکتر علی اکبر صابر مقدم دکتر اکبر درخشان دکتر محمد اعتضاد رضوی دکتر رامین دانشور دکتر علیرضا خویی دکتر محمد تقی شاکری ادامه مطلب...
IMAGE
استراتژيها
    چشم انداز، ماموریت و ارزشها     فرصتها،تهدیدها،قوتها و ضعفها     اهداف مرکز     استراتژیهای مرکز     ادامه مطلب...

اوقات شرعی