اعضاشورای عالی مرکز

بازدید: 5185


اعضای شورای عالی گروه چشم

 

دکتر اکبر درخشان (مدیر گروه چشم پزشکی)

دکتر علی اکبر صابر مقدم (معاون پژوهشی دانشکده پزشکی)

دکتر حمید قرائی (معاون آموزشی و پژوهشی گره چشم)

دکتر محمد اعتضاد رضوی ( مدیر EDC دانشگاه)

دکتر مجید ابریشمی

دکتر حمید خاکشور

دکتر علیرضا اسلامپور

 

دکتر ناصر شعیبی (رئیس مرکز تحقیقات چشم)

دکتر توکا بنایی ( رئیس مرکز تحقیقات شبکیه)

دکتر محمدرضا صداقت (رئیس مرکز تحقیقات قرنیه)

دکتر رامین دانشور

دکتر سیامک زارعی قنواتی

دکتر سیده مریم حسینی

دکتر محمد شریفی

دکتر سعید شکوهی راد


نمایندگان دانشگاه

 

دکتر سعید اسلامی ( مدیر پژوهشی دانشگاه)

دکتر محسن فروغی پور ( نماینده دانشکده پزشکی)

خانم معصومه شاه پسند ( نماینده معاونت بهداشتی)

 

 

مطالب مهم

اعضاشورای عالی مرکز
اعضای شورای عالی گروه چشم   دکتر اکبر درخشان (مدیر گروه چشم پزشکی) دکتر علی اکبر صابر مقدم (معاون پژوهشی دانشکده پزشکی) دکتر حمید قرائی... ادامه مطلب...
اعضا شورای پژوهشی
دکتر ناصر شعیبی (فلوشیپ شبکیه، مسول کمیته پژوهشی گروه چشم) دکتر علی اکبر صابر مقدم(فلو شیپ استرابیسم و آکولاپلاستیک، عضو کمیته پژوهشی... ادامه مطلب...
هیات موسس
دکتر علی اکبر صابر مقدم دکتر اکبر درخشان دکتر محمد اعتضاد رضوی دکتر رامین دانشور دکتر علیرضا خویی دکتر محمد تقی شاکری ادامه مطلب...
IMAGE
استراتژيها
    چشم انداز، ماموریت و ارزشها     فرصتها،تهدیدها،قوتها و ضعفها     اهداف مرکز     استراتژیهای مرکز     ادامه مطلب...

اوقات شرعی