معرفی اعضا

بازدید: 23411

 

اساتید گروه شبکیه:

 

دکتر مجید ابریشمی

استاد گروه ویتره و رتین


 دکتر ناصر شعیبی

دانشیار گروه ویتره و رتین

 رئیس مرکز تحقیقات چشم

 

 

 

 دکتر توکا بنایی

دانشیار گروه ویتره و رتین

رئیس مرکز تحقیقات شبکیه

 

 

 دکتر سیده مریم حسینی

استادیار گروه ویتره و رتین

 

 

 

 

 

دکتر مجتبی ابریشمی

استادیار گروه ویتره و رتین


   

 

دکتر محمدرضا انصاری

استادیار گروه ویتره و رتین


 اساتید گروه قرنیه و گلوکوم:

 

دکتر اکبر درخشان

دانشیار گروه قرنیه

مدیر گروه چشم پزشکی

رئیس بیمارستان تخصصی چشم پزشکی خاتم الانبیاء (ص)


 

 

 

 

دکتر محمدرضا صداقت 

دانشیار گروه قرنیه

رئیس مرکز تحقیقات قرنیه

رئیس انجمن چشم پزشکی خراسان

نائب رئیس انجمن چشم پزشکی ایران

 

 

 

 

   

دکتر حمید قرائی

 دانشیار گروه قرنیه

 

 

   

دکتر سیامک زارعی قنواتی

 دانشیار گروه قرنیه

مدیر روابط بین الملل دانشگاه 
 

 

 

 
 

 

 دکتر علیرضا اسلامپور

استادیار گروه قرنیه

معاون آموزشی و پژوهشی گروه چشم

                                    

 

 

 

 
 


 

 

 

   دکتر رامین دانشور

فلوشیپ گلوکوم

دانشیار گروه گلوکوم

 

 

 
   

 دکتر سعید شکوهی راد

استادیار گروه قرنیه و گلوکوم

 

اساتید گروه استرابیسم و آکولاپلاستیک

 

دکتر علی اکبر صابر مقدم

دانشیار گروه استرابیسم و آکولاپلاستیک                          

معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

 

 


دکتر محمد اعتضاد رضوی

دانشیار گروه استرابیسم و آکولاپلاستیک

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

 

 

 

 دکتر محمد شریفی

استادیارگروه استرابیسم و آکولاپلاستیک

 

 

  دکتر محمد یاسر کیارودی

استادیارگروه استرابیسم و آکولاپلاستیک


 

 
 
 
 
 

 

 

مطالب مهم

اعضاشورای عالی مرکز
اعضای شورای عالی گروه چشم   دکتر اکبر درخشان (مدیر گروه چشم پزشکی) دکتر علی اکبر صابر مقدم (معاون پژوهشی دانشکده پزشکی) دکتر حمید قرائی... ادامه مطلب...
اعضا شورای پژوهشی
دکتر ناصر شعیبی (فلوشیپ شبکیه، مسول کمیته پژوهشی گروه چشم) دکتر علی اکبر صابر مقدم(فلو شیپ استرابیسم و آکولاپلاستیک، عضو کمیته پژوهشی... ادامه مطلب...
هیات موسس
دکتر علی اکبر صابر مقدم دکتر اکبر درخشان دکتر محمد اعتضاد رضوی دکتر رامین دانشور دکتر علیرضا خویی دکتر محمد تقی شاکری ادامه مطلب...
IMAGE
استراتژيها
    چشم انداز، ماموریت و ارزشها     فرصتها،تهدیدها،قوتها و ضعفها     اهداف مرکز     استراتژیهای مرکز     ادامه مطلب...

اوقات شرعی