اخبار

سمینار اخلاق پزشکی

بازدید: 286

 

بسمه تعالی

 

سمینار علمی اخلاق پزشکی

 

برگزار کننده : گروه چشم پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد  و مرکز آموزش مداوم

محل برگزاری: بيمارستان تخصصي چشم پزشکي خاتم الانبياء(ص)

دبیر علمی برنامه : دکتر علی اکبر صابر مقدم

دبيراجرايي: دکتر علي دهقاني

تاریخ برگزاری :22/04/96

 

30/8 15/8

تلاوت آیات قرآن کریم

40/8 30/8

 مقدمه و معرفی برنامه

دکتر علی اکبر صابر مقدم

جلسه اول : اخلاق در پژوهش

اداره کننده: دکتر اکبر درخشان

00/9 -40/8

فلسفه اخلاق

دکتر مهدی ابراهیمی

استاد و مدیر گروه معارف دانشکده پزشکی و عضو کمیته اخلاق دانشکده پزشکی

20/9 -00/9

ضرورت رعایت اخلاق در پژوهش

دکتر محمد خواجه دلویی

استاد گروه پزشکی اجتماعی و مدیر گروه اخلاق دانشکده پزشکی

40/9 -20/9

سوء رفتارهای پژوهشی  

دکتر محمود محمودی

استاد و مدیر گروه ایمونولوژی و هیئت علمی گروه اخلاق پزشکی

00/10 -40/9

اخلاق انتشار نتایج پژوهش 

  دکتر رامین صادقی

استاد گروه پزشکی هسته ای و مدیر واحد منابع علمی و انتشارات دانشگاه

15/10-10

پرسش و پاسخ

دکتر اکبر درخشان- دکتر علی اکبر صابر مقدم- دکتر ابراهیمی-

دکتر خواجه دلویی- دکتر محمودی- دکتر صادقی

30/10-15/10

استراحت و پذیرایی

جلسه دوم: اخلاق پزشکی

اداره کننده: دکتر علی اکبر صابر مقدم

45/10-30/10

مهارت حرفه ای (پروفشنالیسم)

دکتر محمد محمدی

دانشجوی PHD  اخلاق پزشکی

00/11-45/10

حقوق بیمار    

دکتر محمد جواد مجاهدی

استاد گروه نفرولوژی و عضو گروه اخلاق دانشکده پزشکی

15/11-00/11

رعایت اخلاق در آموزش بالینی  

دکتر محمد خواجه دلویی

استاد گروه پزشکی اجتماعی و مدیر گروه اخلاق دانشکده پزشکی

30/11-15/11

ارتباط پزشک بیمار و پزشک پزشک 

دکتر محمد فیاضی بردبار

هیئت علمی گروه روانپزشکی

45/11-30/11

تقاضاهای القاء شده خدمات پزشکی

دکتر محمد خواجه دلویی

استاد گروه پزشکی اجتماعی و مدیر گروه اخلاق دانشکده پزشکی

10/12-45/11

تعارض منافع در طبابت

دکتر رسول زکوی

استاد و مدیر گروه پزشکی هسته ای دانشکده پزشکی

25/12-10/12

خطاهای پزشکی   

دکتر سید حسین فتاحی

استاد گروه جراحی توراکس و عضو گروه اخلاق دانشکده پزشکی

00/13-25/12

پرسش و پاسخ

دکتر محمد خواجه دلویی، دکتر محمد جواد مجاهدی

دکتر رسول زکوی، دکتر محمد فیاضی بردبار

دکتر سید حسین فتاحی، دکتر محمد محمدی

         

 

 

کنفرانس علمی تصویربرداری شبکیه

بازدید: 332

کنفرانس علمی تصویربرداری شبکیه

دبیرعلمی: دکتر ناصر شعیبی

دبیر اجرایی: دکتر علی دهقانی

برگزار کننده: گروه چشم پزشکی و مرکز تحقیقات چشم با همکاری انجمن چشم پزشکی خراسان و مرکز آموزش مداوم دانشگاه

تاریخ برگزاری: 13/7/96

مکان: سالن کنفرانس دکتر فقیهی، بیمارستان تخصصی چشم پزشکی خاتم الانبیاء (ص)

 

ساعت

عنوان سخنراني ، كارگاه ، ميزگرد و...

نام و نام خانوادگي سخنران

7:55-7:45

تلاوت قرآن - خیرمقدم

 

8:10-7:55

بیان اهداف برنامه

دکتر ناصر شعیبی

8:30-8:10

تصویربرداری چند بعدی

Multimodal imaging

دکتر سیده مریم حسینی

8:45-8:30

آنژیوگرافی توموگرافی همدوسی نوری

OCT/OCTA

دکتر مجتبی ابریشمی

9:00-8:45

آنژیوگرافی لیندوسیانین/آنژیوگرافی فلئورسنین

FAG/ICGA

 

دکتر محمد حسین احمدیان

10:30-9:00

پانل:

 نقش تصویربرداری در بیماری های عروقی رتین

 اعضای پانل:

دکتر ناصر شعیبی-  دکتر مهدی سخائی- دکتر سینا احمدی- دکتر علیرضا رجعتی حقی

11:00-10:30

استراحت و پذیرایی

11:00-11:00

فوندوس اتوفلورسانس

دکتر مهدی قاسمی

11:30-11:00

تست های عملکرد شبکیه

دکتر محمدرضا انصاری آستانه

13:30-11:30

پانل:

نقش تصویربرداری شبکیه در بیماریهای کوروئید و AMD

اعضای پانل:

دکتر مهدی قاسمی- دکتر محمدرضا انصاری آستانه- دکتر خوشرو- دکتر فرزانه قاسم زاده

14:00-13:30

آزمون نهایی وبحث پیرامون سوالات آزمون

 

 

سمینار علمی تصویربرداری اربیت

بازدید: 224

 

سمینار علمی تصویربرداری اربیت

 

برگزار کننده : گروه چشم پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد  و مرکز آموزش مداوم

محل برگزاری: بيمارستان تخصصي چشم پزشکي خاتم الانبياء(ص)

دبیر علمی برنامه : دکتر محمد شریفی

دبيراجرايي: دکتر علي دهقاني

تاریخ برگزاری :11/08/96 

8:00-7:45

تلاوت کلام الله مجید

 

8:10-8:00

سخنرانی دبیر علمی برنامه

دکتر محمد شریفی

دانشیار گروه چشم

8:35-8:10

تکنیک انتخابی در ضایعات اربیت

دکتر جهانبخش هاشمی

استاد گروه رادیولژی دانشگاه

9:00-8:35

یافته های رادیولوژیک در ضایعات بدخیم اربیت

دکتر علی اکبر صابر مقدم

دانشیار گروه چشم

9 20/9

یافته های رادیولوژیک در ضایعات خوش خیم اربیت

دکتر محمد اعتضاد رضوی

دانشیار گروه چشم

10 20/9

پانل:

ارائه مورد

اداره کننده: دکتر محمد شریفی

دانشیار گروه چشم

اعضای پانل: دکترهاشمی، دکتر صابر دکتر محمد اعتضاد رضوی

10 30 /10

استراحت و پذیرایی

 

00/11 30/10

رادیولوژی مداخله ای در ضایعات اربیت

دکتربیتا عباسی

استادیار گروه رادیولوژی

30/11 00/11

یافته های رادیولوژیک در ترومای اربیت

دکتر محمد شریفی

دانشیار گروه چشم

00/12 30/11

یافته های رادیولوژیک در بیماران استرابیسم

دکترمحمد یاسر کیارودی

استادیار گروه چشم

30/13 00/12

پانل:

نقش رادیولوژی در بیماری های اربیت

دکتر بیتا عباسی- دکتر محمد شریفی- دکتر محمدیاسر کیارودی

00/14 30/13

پرسش و پاسخ

کلیه شرکت کنندگان در برنامه

 

 
IMAGE
سمینار علمی تصویربرداری اربیت
دوشنبه, 08 آبان 1396
  سمینار علمی تصویربرداری اربیت   برگزار کننده : گروه چشم پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد  و مرکز آموزش مداوم محل برگزاری: بيمارستان تخصصي چشم پزشکي خاتم الانبياء(ص) دبیر علمی برنامه : دکتر محمد شریفی دبيراجرايي: دکتر علي دهقاني تاریخ برگزاری :11/08/96 ... ادامه مطلب...
IMAGE
کنفرانس علمی تصویربرداری شبکیه
پنج شنبه, 16 شهریور 1396
کنفرانس علمی تصویربرداری شبکیه دبیرعلمی: دکتر ناصر شعیبی دبیر اجرایی: دکتر علی دهقانی برگزار کننده: گروه چشم پزشکی و مرکز تحقیقات چشم با همکاری انجمن چشم پزشکی خراسان و مرکز آموزش مداوم دانشگاه تاریخ برگزاری: 13/7/96 مکان: سالن کنفرانس دکتر فقیهی، بیمارستان تخصصی چشم پزشکی خاتم... ادامه مطلب...
IMAGE
سمینار اخلاق پزشکی
سه شنبه, 03 مرداد 1396
  بسمه تعالی   سمینار علمی اخلاق پزشکی   برگزار کننده : گروه چشم پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد  و مرکز آموزش مداوم محل برگزاری: بيمارستان تخصصي چشم پزشکي خاتم الانبياء(ص) دبیر علمی برنامه : دکتر علی اکبر صابر مقدم دبيراجرايي: دکتر علي دهقاني تاریخ... ادامه مطلب...

معرفي مرکز

مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با هدف توسعه پژوهشهای حیطه چشم پزشکی در تابستان 1385 تاسیس شد.
هدف غايي ما اين است كه طي پنج سال آينده بعنوان يك قطب پژوهشي كشور و يك مركز تحقيقاتي معتبر در زمينه علوم چشم پزشکي در منطقه درآييم كه پيشرو در انجام و هدايت تحقيقات كاربردي چشم پزشكي، بويژه HSR در كشور باشيم. هم چنین این مرکز در تاریخ 8 خرداد ماه سال 89  موافقت قطعی وزارت  بهداشت، درمان و  آموزش پزشکی را دریافت نمود.

مطالب مهم

اعضاشورای عالی مرکز
اعضای شورای عالی گروه چشم   دکتر اکبر درخشان (مدیر گروه چشم پزشکی) دکتر علی اکبر صابر مقدم (معاون پژوهشی دانشکده پزشکی) دکتر حمید قرائی... ادامه مطلب...
اعضا شورای پژوهشی
دکتر ناصر شعیبی (فلوشیپ شبکیه، مسول کمیته پژوهشی گروه چشم) دکتر علی اکبر صابر مقدم(فلو شیپ استرابیسم و آکولاپلاستیک، عضو کمیته پژوهشی... ادامه مطلب...
هیات موسس
دکتر علی اکبر صابر مقدم دکتر اکبر درخشان دکتر محمد اعتضاد رضوی دکتر رامین دانشور دکتر علیرضا خویی دکتر محمد تقی شاکری ادامه مطلب...
IMAGE
استراتژيها
    چشم انداز، ماموریت و ارزشها     فرصتها،تهدیدها،قوتها و ضعفها     اهداف مرکز     استراتژیهای مرکز     ادامه مطلب...

اوقات شرعی

افیلیشن مرکز تحقیقات چشم در مقالات

فارسی: مرکز تحقیقات چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران

انگیسی: Eye Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran