مقالات فارسی

بازدید: 9473

 

مرکز تحقیقات چشم>آرشیو مقالات

عنوان مقاله

نویسنده

 

مجله

بررسی علل و موارد زمینه ساز دکلمان رتین رگماتوژن دربیماران عمل شده -

دکتر مجید ابریشمی

 

مجله بینا، سال10، شماره 5 ، شهریور 84، صفحه 60-555

نتابج برداشتن غشاء سیکلتیک ناشي از ضربه نافذ چشمی به روش ويتركتومي با ايجاد برش شعاعي -

دکتر توکا بنایی

دکتر مجید ابریشمی

دکتر میرنقی موسوی

 

مجله بینا- سال 10 – شماره 5 – شهريور 1384 صفحه 75-567

بررسی گرفتاریهای سگمان خلفی (ویتره و رتین) در یکصد چشم بانزدیک بینی بیشتر از پنج دیوپتر-

دکتر عباس کارگزار،دکتر علی اکبر صابرمقدم، دکتر مجید ابریشمی

 

مجله دانشکده پزشکی مشهد – شماره 88 –تابستان 1384 صفحه 196-191

" نتایج بالینی درمان بیماران مبتلا به فلج عضلات بالا برنده چشم"

دکتر احمد یزدانی ، دکترسیامک زارعی قنواتی

 

مجله چشم پزشکی بینا ، سال 11 ، شماره 4 ، بهار 1385 :38-31

شیوع و شدت اوفتالموپاتی تیروئیدی در بیماران مبتلا به بیماری گریوز مراجعه کننده به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

دکتر محمداعتضاد رضوی، دکتر سیامک زارعی قنواتی ، دکتر رامین دانشور کاخکی

 

( در حال اصلاح نهایی در مجله انجمن چشم پزشکی ایران )

بررسی فراوانی تظاهرات مختلف چشمی در بیماران مبتلا به هیپرتیروئیدی و بررسی ارتباط هیپرتیروئیدی با شدت علائم چشمی

دکتر محمد اعتضاد رضوی

 

1385

بررسی ارتباط فاصله بین دو مردمک با فاصله بین کانتوسهای داخلی و خارجی

دکتر محمد اعتضاد رضوی

 

1384

بررسی موفقیت جراحی از راه بینی(اندونازال) در بیماریهای سیستم اشکی

دکتر محمد اعتضاد رضوی

 

1385

رينگ داخل قرنيه اي Ferrara در درمان كراتوكونوس – به زبان انگليسي

دکتر محمد رضا صداقت

 

مجله چشم پزشكي ايران – جلد 18 –شماره 3- سال چاپ 1384

شيوع ماكولوپاتي بدنبال مصرف كلروكين و هيدروكس كلروكين -

دکتر محمد رضا صداقت

 

مجله دانشكده پزشكي مشهد

شماره 90 – سال 48 - سال چاپ زمستان 1384

دژنرسانس لاتیس شبکیه.

دکتر مجید ابریشمی

 

مجله بینا سال اول شماره سه، بهار 1375 صفحه 9-55

       

گزارش موارد انوکلیشن Enucleation انجام شده با تشخیص رتینوپلاستوما طی سالهای 74-1370.

دکتر مجید ابریشمی، دکتر توکا بنایی

 

مجله دانشکده پزشکی مشهد، شماره 53، سال 39 پائیز 1375، صفحه 33-25

ملانوم بدخیم یووآل

دکتر مجید ابریشمی

 

مجله دانشکده پزشکی مشهد، شماره 57- سال 40- پائیز و زمستان 1376 صفحه 103-97

گلوکوم استروئیدی و گزارش یک مورد به دنبال تزریق سوب تنون.

دکتر عباس کارگزار

دکتر مجید ابریشمی

 

مجله بینا سال 2- شماره 4- تابستان 1376- صفحه 81-377

انسداد دو طرفه ورید مرکزی شبکیه در بیمار مبتلا به لوکمی میلوبلاستیک حاد.

دکتر میرنقی موسوی،

دکتر مجید ابریشمی

 

مجله دانشکده پزشکی مشهد-شماره 52-سال 39-تابستان 1375- صفحه 75-70

گزارش یک مورد(نادر) از سمپاتیک افتالمیا –

دکتر مجید ابریشمی

 

مجله بینا. سال سوم- شماره 3 بهار 1377 صفحه 15-13

بررسی شیوع عفونت HTLV-1 در مبتلایان به یووئیت ایدیوپاتیک در مشهد

دکتر مجید ابریشمی ،دکتر میرنقی موسوی

 

مجله دانشکده پزشکی مشهد. شماره 63 سال 42 بهار 1378 صفحه 26-22

بررسی شیوع فاکتورهای خطر در بیماریهای انسدادی عروقی شبکیه –

دکتر مجید ابریشمی ،دکتر میرنقی موسوی، دکتر حمید قرائی

 

مجله دانشکده پزشکی مشهد. شماره 64 سال 42 تابستان 78- صفحه 18-10

گزارش یک مورد خونریزی ساب پریوستئال تروماتیک اربیت. مجله اسرار، سال 6، شماره 2 ،تابستان 1378، صفحه 44-36

دکتر مجید ابریشمی

دکتر عباس کارگزار

 

مجله اسرار، سال 6، شماره 2 ،تابستان 1378، صفحه 44-36

تاثیر عمل جراحی کاتاراکت بر روی آلودگی اتاق قدامی و مقایسه آن با فلور میکروبی ملتحمه -

دکتر مجید ابریشمی

دکتر عباس کارگزار

 

مجله بینا، سال 5، شماره 4، تابستان 79، صفحه 292- 287

عمل جراحی ناخنک و گزارش یک مورد عارضه نادر-

دکتر حمید خاکشور، دکتر مجید ابریشمی

 

مجله اسرار، سال 7، شماره 3، پائیز 79، صفحه 56-51

ارزیابی آموزش مهارتهای عملی رایج در دانشجویان پزشکی –

دکتر اکبر درخشان، دکتر مجید ابریشمی

 

مجله دانشکده پزشکی مشهد، شماره 71 ، سال 42، بهار 1380، صفحه 8-3

آنژیوماتوز رتینال و بررسی هفده مورد دربیمارستان امام رضا(ع)-

دکتر مجید ابریشمی

دکتر میرنقی موسوی، دکتر عباس کارگزار

 

مجله دانشکده پزشکی مشهد، شماره 72، سال 44، تابستان 1380، صفحه 129-124

تعیین عوامل اتیولوژیک در بیماران مبتلا به یووئیت -

دکتر مجید ابریشمی

دکتر میرنقی موسوی

 

مجله دانشکده پزشکی مشهد، شماره 76، سال 45، تابستان 1381، صفحه 32-25

+شيوع آمبليوپي و همه گير شناسي بيماران مبتلا به لوچي ، بيمارستان امام رضا(ع) مشهد (1378- 1377 –

دکتر مجید ابریشمی

 

مجله دانشكده پزشكي – شماره 92 – سال49 صفحه 139-135

نتایج بینایی و آناتومیک و عوار ض هرکدام از روشهای اسکلرال باکلینگ

دکتر توکا بنایی

دکتر مجید ابریشمی

دکتر میرنقی موسوی، دکتر داریوش فرخ تهرانی

 

مجله دانشکده پزشکی مشهد

بررسی اپیدمیولوژیک ، نوع درمان و عوارض کوتاه مدت هایفما تروماتیک در یکصد بیمار-

دکتر مجید ابریشمی، دکترسیامک زارعی قنواتی

 

مجله دانشکده پزشکی مشهد

بررسی میزان چربیهای سرم در مبتلایان به دژنرسانس ماکولا -

دکتر مجید ابریشمی

دکتر میرنقی موسوی، دکتر توکا بنایی

 

مجله دانشکده پزشکی مشهد ، شماره 81، سال 46، پائیز 1382 صفحه 10-5

تاثیر درمان نوریت عصب بینائی برکارکرد های بینائی و میدان بینایی

دکتر مجید ابریشمی

دکتر میرنقی موسوی

 

مجله بینا، سال 8، شماره 3، بهار 1382 صفحه 209-201

بررسی حساسیت، ویژگی و اعتبار روش Standard Full Threshold وSITA Fast در پریمتری اتوماتیک Humphrey-

دکتر مجید ابریشمی، دکتر محمدرضا صداقت،

 

مجله چشم پزشکی ایران جلد 16. شماره 2، سال 1382، صفحه 29-23

نقش ویترکتومی در درمان یووئیت و بررسی موارد آن

دکتر مجید ابریشمی

دکتر میرنقی موسوی

 

مجله دانشکده پزشکی مشهد، شماره 66، سال 42، زمستان 78، صفحه 14- 8

نتایج بینائی عمل جراحی ویترکتومی عمیق در بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتیک

دکتر مجید ابریشمی

دکتر میرنقی موسوی

 

مجله دانشکده پزشکی مشهد. شماره 63- سال 42 بهار 1378 صفحه 10-3

اجسام خارجی داخل چشم .

دکتر مجید ابریشمی

 

مجله دانشکده پزشکی، شماره 55 و56- سال 40- بهار وتابستان 1376، صفحه 22-16

پارگی غول آسای شبکیه: ویترکتومی های انجام شده در بیمارستان لبافی نژاد در سالهای 1381-1374.

دکتر توکا بنایی

 

سال 9 شماره 1 پائیز 1383 صقحه 10-19

مقایسه ویترکتومی اولیه و باکل اسکلرا در درمان جدا شدگی شبکیه در بیماران دارای سابقه جراحی آب مروارید. ( طرح تحقیقاتی ملی چند مرکزی).

دکتر توکا بنایی

 

مجله چشم پزشکی بینا سال 9- شماره 1- پائیز 1382 – صفحات 25-14

عوارض سگمان خلفی در مبتلایان به مگالوفتالموس قدامی.

دکتر توکا بنایی

 

. مجله چشم پزشکی بینا سال هفتم- شماره دو- زمستان 1380-صفحات 129-115

سندرم ولفرام : گزارش 5 بیمار و بررسی مقالات

دکتر توکا بنایی

دکترسیامک زارعی قنواتی

 

. مجله چشم بزشکی بینا. سال 10 شماره 4 تابستان 1384 پی در پی 40. صفحات 481-488

كاهش تدريجي ديد به علت چين هاي مشيميه اي در يك كودك 9 ساله. جهت باز آموزي مداوم چشم پزشكي

دکتر توکا بنایی

 

. مجله چشم پزشكي بينا. پي در پي 43 ، دوره 11 شماره 2 زمستان 84. صفحات 262-266

بررسی اثر تیمولول و دورزولامید زیرزبانی در فشار چشم و ضربان قلب -

دکتر محمد رضا صداقت

 

مجله چشم پزشکی بینا – شماره 3 سال 5 - 1379

- بررسی نتایج بینائی عمل پیوند قرنیه بر روی بیماران کراتوکونوس از سال 77 تا سال 79 در بیمارستان قائم مشهد –

دکتر محمد رضا صداقت

 

مجله دانشکده پزشکی – شماره78 سال 45 - 1381

بررسی سیر آستیگماتیسم ایجاد شده پس از عمل جراحی فیکو با برشهای مختلف –

دکتر محمد رضا صداقت

 

مجله چشم پزشکی ایران – شماره 1 جلد 16 - 1382

بررسی ارتباط اندازه ناخنک با آستیگماتیسم و تغییرات توپوگرافی قرنیه

دکتر محمد رضا صداقت

 

– مجله چشم پزشکی ایران – شماره 15 سال 2 - 1381

گزارش یک مورد لنفوم با فیستولیزاسیون ناحیه گردن و کیسه اشکی –

دکتر محمد رضا صداقت

 

مجله دانشکده پزشکی مشهد – شماره 77 سال 45 - 1381

خطاي تخمين فشار داخل چشم در روش تونومتري ديژيتال و Applanation

دکتر محمد رضا صداقت

 

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند – شماره 1 و 2 -دوره 5 - - بهار و تابستان 77

عمل جراحي برداشتن تمام ضخامت هلالي شكل بافت قرنيه در بيماران PMD

دکتر محمد رضا صداقت

 

مجله چشم پزشكي ايران – شماره 3 و 4 – جلد هفتم – زمستان 74

ارزیابی نتایج طولانی مدت ترابکولکتومی در 37 بیمار مبتلا به گلوکوم در بیمارستان قائم مشهد از سال 74 تا سال 78 –

دکتر محمد رضا صداقت

 

مجله دانشکده پزشکی مشهد – شماره 72 سال 44 - 1380

بررسي كوررنگي در 4000 دانش آموز 14 تا 18 ساله

دکتر محمد رضا صداقت

 

مجله دانشكده پزشكي – شماره 57 و 58 - سال چهلم – پاييز و زمستان 76

عمل كاتاراكت به روش استراكپسولار و گذاردن لنز داخل چشمي به طريقه انولوپ از روش برش قرينه و گزارش 1000 مورد جراحي .

دکتر اکبر درخشان

 

مجله چشم پزشكي ايران 1374

ارتباط راهبردها ، مطالعه و يادگيري با ويژگيهاي فردي و سوابق تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1378 .

دکتر اکبر درخشان

 

مجله آموزش درعلوم پزشکی اصفهان 1381

منابع ياد گيري و تكنولوژي آموزشي در دانشگاه علوم پزشكي مشهد

دکتر اکبر درخشان

 

. مجله اموزش در علوم پزشكي اصفهان 1381

اثر ليزر نيدينك و ميكرو كراتو كايرون براصلاح عيوب انكساري چشم

دکتر اکبر درخشان

 

. مجله دانشكده پزشكي مشهد 1381

مقايسه تستهاي تيز بيني و حساسيت كانتراست در مراحل اوليه كاتاراكت سنايل .

دکتر اکبر درخشان

 

مجله دانشكده پزشكي مشهد

بررسي اصلاح عيوب انكساري به روشLASIC در 274 بيمار

دکتر اکبر درخشان

 

. مجله دانشكده پزشكي مشهد 1381

كراتيتهاي قارچي در مراجعين به ازمايشگاه

دکتر اکبر درخشان

 

. مجله دانشكده پزشكي مشهد

بررسي تحليلي آزمونهاي چهار گزينه اي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد درنيمسال دوم 80- 79

دکتر اکبر درخشان

 

مجله دانشکده پزشکی مشهد

بررسي گزينه هاي انحرافي ازمونهاي چهار گزينه اي دانشكده پزشكي مشهد در نيمسال اول تحصيلي 81 – 80

دکتر اکبر درخشان

 

مجله علمي ترويجي اسرار

بررسي نگرش مربيان پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي مشهد در مورد آموزش مراقبت پرستاري در منزل

دکتر اکبر درخشان

 

. مجله دانشكده پرستاري و مامايي مشهد 1381

بررسي ارزشيابي اساتيد دانشگاه توسط دانشجويان در دروس تئوري.

دکتر اکبر درخشان

 

مجله دانشكده پزشكي اصفهان

بررسي تاثير استفاده از ابزار تشخيصي درد بر رضايت مندي بيمار از ارتباط پزشك با بيمار

دکتر اکبر درخشان

 

. مجله دانشكده پزشكي تهران 1379

اولين مورد كراتيت قارچي ناشي از فوزاريوم در استان خراسان و درمان موفقيت آميز با پيوند قرنيه

دکتر اکبر درخشان

 

. مجله دانشكده پزشكي مشهد 1380

بررسي علل و نحوه درمان دسماتوسل .

دکتر اکبر درخشان

 

مجله دانشكده پزشكي مشهد 1380

نتايج عمل جراحي آستيگماتيك كراتوتومي در اصلاح آستيگماتيسم منظم قرنيه اي

دکتر اکبر درخشان

 

مجله چشم پزشكي ايران 1380

بررسي كميت و كيفيت آموزشي گزارش صبحگاهي .

دکتر اکبر درخشان

 

مجله دانشكده پزشكي مشهد 1370

بررسي نتايج عمل جراحي كاتاراكت به همراه لنز مصنوعي داخل چشمي در بيماران جزامي .

دکتر اکبر درخشان

 

مجله دانشكده پزشكي مشهد1379

ارزيابي آموزش مهارت هاي عملي شايع در دانشجويان پزشكي

دکتر اکبر درخشان

 

مجله دانشكده پزشكي اصفهان 1379

علل پيوند قرنيه به مدت يكسال در 100 مورد عمل جراحي پيوند قرنيه در بيمارستان امام رضا (ع) مشهد .

دکتر اکبر درخشان

 

مجله دانشكده پزشكي 1380

شيوع و علل آمبليوپي در 2000 نفر از دانش آموزان دبستانهاي مشهد .

دکتر اکبر درخشان

 

مجله دانشكده پزشكي 1378

تعيين شيوع كاتاراكت مادر زادي در 5000 نوزاد زنده متولد شده در مشهد.

دکتر اکبر درخشان

 

مجله دانشكده پزشكي مشهد

1378

روش جراحي كاتاراكت همراه با جايگذاري IOL در داخل Capsular bag

دکتر محمد رضا صداقت

 

مجله دانشكده پزشكي مشهد – شماره 47 – سال 38 – بهار 1374

مقاله تلخيصي ريسك فاكتورها در انسداد وريد مركزي رتين از مجلات خارجي

دکتر محمد رضا صداقت

 

مجله چشم پزشكي بينا – سال 2 - شماره 2 – زمستان 1375

مقاله تلخيصي عوامل پيش آگهي براي انسداد وريد شبكيه از مجلات خارجي

دکتر محمد رضا صداقت

 

مجله چشم پزشكي بينا – سال 2 - شماره 2 – زمستان 1375

گزارش ده ساله ملانوم بدخيم چشم در بخش چشم پزشكي قائم و معرفي موارد جالب

دکتر محمد رضا صداقت

 

مجله گوش، گلو ، بيني و حنجره ايران – شماره 2 سال 4 – تابستان1371

بررسي آنژيوم راسموز شبكيه و معرفي يك مورد بيمارآن

دکتر محمد رضا صداقت

 

مجله چشم پزشكي ايران – شماره 4 – جلد 4 – زمستان 1371

گزارش يك مورد لنفوم بدخيم غيرهوچكيني با تظاهر توده اربيت

دکتر محمد رضا صداقت

 

مجله گوش، گلو ، بيني و حنجره ايران – شماره 34 – سال 8 – پاييز و زمستان 75

گرفتاري چشمي در بيماريهاي كلاژن واسكولر در بيمارستان قائم(عج) در بيماران بستري سالهاي 1368 تا 1374

دکتر محمد رضا صداقت

 

مجله دانشكده پزشكي مشهد – شماره 63 –سال 4 4- زمستان 78

گزارش یک مورد سرطان متاستاتیک پستان در عضله داخلی چشم –

دکتر محمد رضا صداقت

 

مجله گوش و گلو و بینی و حنجره ایران – شماره اول و دوم تابستان 79

« بررسی نتایج و عوارض تزریق زیر ملتحمه سم بوتولینیوم A در درمان رتراکسیون پلک فوقانی و تحتانی در بیماران مبتلا به اوفتالموپاتی تیروئیدی »

دکتر محمد اعتضاد رضوی، دکتر رامین دانشور کاخکی

دکتر سیامک زارعی قنواتی

 

مجله چشم پزشکی ایران. پذیرفته شده

« گزارش یک مورد آژنزی نسبی ماهیچه راست تحتانی» .

دکتر محمد رضا صداقت، دکتر رامین دانشور کاخکی

 

مجله چشم پزشکی بینا، شماره 38، سال 10. زمستان 1383. صفحه 7-242.

عمل كاتاراكت به روش ااكستراكپسولار و گذاشتن IOL بطريقه envelope از راه برش Clear cornea

دکتر محمد رضا صداقت

 

مجله چشم پزشكي ايران – شماره 3 و 4 جلد هفتم – 1374

آشنایی با بیماریهای شایع چشمی: کونژنکتیویت حساسیتی بهاره ( ورم بهاره) .

دکتر رامین دانشور کاخکی

 

فصلنامه نوید، شماره 27 سال دهم. بهار 1384. صفحه 7-46.

« پایش فشار خون در خانه».

دکتر رامین دانشور کاخکی

 

فصلنامه نوید، شماره 25 سال نهم . پاییز 1383. صفحه 5-43.

« پایش قند خون در خانه (گلوکومتر)».

دکتر رامین دانشور کاخکی

 

فصلنامه نوید، شماره 23 سال نهم . بهار 1383. صفحه 6-45.

« زندگینامه دکتر غلام علی پیمان ».

دکتر رامین دانشور کاخکی

 

فصلنامه نوید، شماره 23 سال نهم . بهار 1383. صفحه 1-60

« عینکهای آفتابی».

دکتر رامین دانشور کاخکی

 

فصلنامه نوید، شماره 22 سال هشتم . تابستان و پاییز 1381. صفحه 44-43

« LASIK».

دکتر رامین دانشور کاخکی

 

فصلنامه نوید، شماره 21 سال هفتم . پاییز و زمستان 1381. صفحه 43-44.

.« لنزهای تماسی».

دکتر رامین دانشور کاخکی

 

فصلنامه نوید، شماره 20 سال ششم . تابستان 1380. صفحه51-49

« پاپ اسمیر».

دکتر رامین دانشور کاخکی

 

فصلنامه نوید، شماره 19 سال ششم . بهار 1380. صفحه 45-42

«درمان مسمومیتهای شایع».

دکتر رامین دانشور کاخکی

 

فصلنامه نوید، شماره 19 سال هشتم . بهار 1380. پوستر میانی.

IMAGE
سمینار علمی تصویربرداری اربیت
دوشنبه, 08 آبان 1396
  سمینار علمی تصویربرداری اربیت   برگزار کننده : گروه چشم پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد  و مرکز آموزش مداوم محل برگزاری: بيمارستان تخصصي چشم پزشکي خاتم الانبياء(ص) دبیر علمی برنامه : دکتر محمد شریفی دبيراجرايي: دکتر علي دهقاني تاریخ برگزاری :11/08/96 ... ادامه مطلب...
IMAGE
کنفرانس علمی تصویربرداری شبکیه
پنج شنبه, 16 شهریور 1396
کنفرانس علمی تصویربرداری شبکیه دبیرعلمی: دکتر ناصر شعیبی دبیر اجرایی: دکتر علی دهقانی برگزار کننده: گروه چشم پزشکی و مرکز تحقیقات چشم با همکاری انجمن چشم پزشکی خراسان و مرکز آموزش مداوم دانشگاه تاریخ برگزاری: 13/7/96 مکان: سالن کنفرانس دکتر فقیهی، بیمارستان تخصصی چشم پزشکی خاتم... ادامه مطلب...
IMAGE
سمینار اخلاق پزشکی
سه شنبه, 03 مرداد 1396
  بسمه تعالی   سمینار علمی اخلاق پزشکی   برگزار کننده : گروه چشم پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد  و مرکز آموزش مداوم محل برگزاری: بيمارستان تخصصي چشم پزشکي خاتم الانبياء(ص) دبیر علمی برنامه : دکتر علی اکبر صابر مقدم دبيراجرايي: دکتر علي دهقاني تاریخ... ادامه مطلب...

معرفي مرکز

مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با هدف توسعه پژوهشهای حیطه چشم پزشکی در تابستان 1385 تاسیس شد.
هدف غايي ما اين است كه طي پنج سال آينده بعنوان يك قطب پژوهشي كشور و يك مركز تحقيقاتي معتبر در زمينه علوم چشم پزشکي در منطقه درآييم كه پيشرو در انجام و هدايت تحقيقات كاربردي چشم پزشكي، بويژه HSR در كشور باشيم. هم چنین این مرکز در تاریخ 8 خرداد ماه سال 89  موافقت قطعی وزارت  بهداشت، درمان و  آموزش پزشکی را دریافت نمود.

مطالب مهم

اعضاشورای عالی مرکز
اعضای شورای عالی گروه چشم   دکتر اکبر درخشان (مدیر گروه چشم پزشکی) دکتر علی اکبر صابر مقدم (معاون پژوهشی دانشکده پزشکی) دکتر حمید قرائی... ادامه مطلب...
اعضا شورای پژوهشی
دکتر ناصر شعیبی (فلوشیپ شبکیه، مسول کمیته پژوهشی گروه چشم) دکتر علی اکبر صابر مقدم(فلو شیپ استرابیسم و آکولاپلاستیک، عضو کمیته پژوهشی... ادامه مطلب...
هیات موسس
دکتر علی اکبر صابر مقدم دکتر اکبر درخشان دکتر محمد اعتضاد رضوی دکتر رامین دانشور دکتر علیرضا خویی دکتر محمد تقی شاکری ادامه مطلب...
IMAGE
استراتژيها
    چشم انداز، ماموریت و ارزشها     فرصتها،تهدیدها،قوتها و ضعفها     اهداف مرکز     استراتژیهای مرکز     ادامه مطلب...

اوقات شرعی

افیلیشن مرکز تحقیقات چشم در مقالات

فارسی: مرکز تحقیقات چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران

انگیسی: Eye Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran