دکتر اعتضاد رضوی

بازدید: 8396

 

 
         Dr.Mohammad Etezad Razavi                                                                                                                                             Page   1 2 -  3
 
 

Dr Mohammad Etezad Razavi

Associated Proffessor of Ophthalmology

Fellowship in Oculoplastic & Strabismus

Khatam Eye Hospital

Mashhad University of Medical Sciences

 

  

etezadm[at]mums.ac.ir
 etezadrazavi[at]gmail.com

 

 

Address: Khatam Eye Hospital / Abotaleb Cross Road / Mashhad / IRAN

Tel: +98 511 7281401

Fax: +98 5117245363


Research Interest

Ranged across the field of Orbit , Neuro-ophthalmology, Oculo plastics , Lacrimal disorders and Pediatric Ophthalmology & Strabismus.

 Application of Mechanical Endo-nasal Dacryocystorhinosthomy (MEDCR)
 Application of new material for brow suspension in cases with poor levator function ptosis
Selective reconstructive eyelid surgery with innovation
Surgical special planing for unusual form of strabismus
 New surgical procedure for dystichiasis with posterior lamella dissection and amniotic membrane graft
 Electronic Medical Records in the field of ophthalmology
Alloplastic materials in oculoplastic surgeries

Blepharoplasty variable techniques and preoperative planning

 

 

Proposals

 

Evaluation of the relationship between inter papillary distance and inner outer inter canthal distance in 3 months to 20 years Old Persian

Code Number 83125
 

Evaluation of Endonasal Dacryocystorhinostoy in obstructive disorders of lacrimal system

Code Number 83162

 

Frequency of ocular manifestation of hyperthyroidism and severity correlation between the ocularmanifestations and disease activity

Code Number 82061
 

A comparison of presbyopia correction with and without astigmatic correction

 Code Number 83040
 The evaluation of intermittent exotropia  control level with Worth 4 Dot test at far
The evaluation of high dose  steroid therapy in management of  Traumatic Optic Neuropathy (TON). Code Number 86203
Comparative evaluation the effects of four controlled hypotensive regimens   including esmolol, TNG, Remifentanyl and Halothan with general anesthesia on bleeding during dacryocystorhinostomy DCR surgery
Establishment of Electronic Medical Record (EMR) system for outpatient, specialty clinics of Khatam al-Anbia Eye Hospital
Bactriologic Evaluation of Adult Dacryiocystits

 

 

Thesis

 

Evaluation of Results of nasolacrimal duct silicone intubation in children older than 2 years in Ghaem and Imam Reza Hospitals

       By Seyd Amir Boromand Zahmatkesh, Academic Year: 2003-2004, Number Of Thesis: 5310
 

Frequency of hypertension and other systemic factors in spontaneous subconjunctival hemorrhages in Khatam-Al-Anbia Eye Hospital

By T. Hajmohammadian, Academic Year: 2004-2005, Number Of Thesis: 5564
 

The Study of interventional factors in measyring of visual acuity and comparing level of visul acuity with snellen chart& ETDRS chart in patients reffered to khatam Hospit

clinics in the first half year 83-84

By Khanzadeh Alishahi A. Academic Year 2003-2004, Number Of Thesis: 5568
 

Anophthalmic socket signs in war-victim patients

By Maryam Nobakht Rad, Academic Year 2005-2006, Number Of Thesis: 5721
 

Evaluation of normal lid crease to lid margin distance in 200 cases of 30 -50 yaers old Persian population in Khatam Eye Hospital from 1384 to 1385

By Karimi N, Academic year 2005-2006, Number Of Thesis 5898
 

Ocular Disorders and management in medival Islamic and Persian literature

By Halife M, Nehle H, Academic year 2005-2006, Number of thesis 5909
 

Ocular Manifestation of Collagen Vascular Disorders ( 200 cases of rheumatology services of Ghaem Hospital between 1996-2001)Advisor Of Thesis

By Abbas Shahnazy, Supervised by Ahmad Yazdany MD, Academic Year 2001-2002, Number Of Thesis:4893
 

Long-term complications of sulphur mustard poisoning in severely intoxicated Iranian veteransAdvisor Of Thesis

By mehrdad Hefazi, supervised by Balali Mood, MD, Academic Year 2001-2003
Evaluation of visual problems in autism cases: By Elahe Vahed Number Of Thesis:6138
 

A comparison of quality of  presbyopia correction and contrast vision with and without astigmatic correction: By Mahan Nooraeiy

 Number Of Thesis:6324
 

Publications In Persian

رابطه غلظت خونی با تظاهرات بالینی و الکتوکاردیوگرافیک مسمومیت با دیگوکسین

اسامي همكاران به ترتيب اولويت دکتر مهدی بلالی

شماره:ششم پاییز و زمستان  1375 دانشکد ه علوم پزشکی گنابادسال:دوم

مقاله ترجمه و تلخیص :جراحی زودهنگام انحراف در افتالموپاتی تیروئیدی

 مجله چشم پزشکیبینا  سالپنجمشمارهچهار تابستان 1379

مقاله ترجمه و تلخیص :معیارهای درمان غیرجراحی در ابسه زیر پریوستی اربیت

مجله چشم پزشکی بینا سال پنجم شماره چهار تابستان 1379

مقاله ترجمه و تلخیص :اثار سوئ عضلانی ناشی از مواد بیحس کننده به عنوان یکی از علل انحراف رستریکتیو چشم بعد از جراحی اسکلرال باکلینگ

مجله چشم پزشکی بینا سال پنجم شماره چهار تابستان 1379

درمان جراحی استرابیسم بعد از اعمال جراحی اسکلرال باکلینگ

اسامي همكاران به ترتيب اولويت دکتر عباس باقری / دکتر حمید احمدیه / دکتر محمد ابریشمی

مجله چشم پزشکی بیناسال ششم – شماره دوم - زمستان 1379                       

انواع و خواص ایمپلانتهای اربیتال

اسامي همكاران به ترتيب اولويت دکتر سلطان حسین سالور

مجله چشم پزشکی بینا سال:هفتم شماره:سهبهار 1381                     

بررسی میزان موفقیت عمل انتوباسیون سیلیکونی در کودکان بزرگتر از دو سال مبتلا به انسداد مجاری اشکی 

اسامي همكاران به ترتيب اولويت دکتر ناصر شعیبی

مجله چشم پزشکی ایران جلدهفدهم –شماره چهار-  سال 1383

عوارض دیررس چشمی گاز خردل

اسامي همكاران به ترتيب اولويت دکترمهرداد حفاظی / دکتر محمود محمودی / دکتر مهدی بلالی

مجله چشم پزشکی بینادوره -11 شماره دو – زمستان 1384                

وضعیت غیر طبیعی سر

مجله چشم پزشکی بینا  سال10 – شماره 4 -  تابستان1384                

بررسی عوارض طولانی مدت تخلیه چشم یا اسیب شدید چشمی در جانبازان جنگ تحمیلی

اسامي همكاران به ترتيب اولويت : دکتر مریم نوبخت راد

دوره -12 شماره 3- بهار 1386

IMAGE
سمینار علمی تصویربرداری اربیت
دوشنبه, 08 آبان 1396
  سمینار علمی تصویربرداری اربیت   برگزار کننده : گروه چشم پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد  و مرکز آموزش مداوم محل برگزاری: بيمارستان تخصصي چشم پزشکي خاتم الانبياء(ص) دبیر علمی برنامه : دکتر محمد شریفی دبيراجرايي: دکتر علي دهقاني تاریخ برگزاری :11/08/96 ... ادامه مطلب...
IMAGE
کنفرانس علمی تصویربرداری شبکیه
پنج شنبه, 16 شهریور 1396
کنفرانس علمی تصویربرداری شبکیه دبیرعلمی: دکتر ناصر شعیبی دبیر اجرایی: دکتر علی دهقانی برگزار کننده: گروه چشم پزشکی و مرکز تحقیقات چشم با همکاری انجمن چشم پزشکی خراسان و مرکز آموزش مداوم دانشگاه تاریخ برگزاری: 13/7/96 مکان: سالن کنفرانس دکتر فقیهی، بیمارستان تخصصی چشم پزشکی خاتم... ادامه مطلب...
IMAGE
سمینار اخلاق پزشکی
سه شنبه, 03 مرداد 1396
  بسمه تعالی   سمینار علمی اخلاق پزشکی   برگزار کننده : گروه چشم پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد  و مرکز آموزش مداوم محل برگزاری: بيمارستان تخصصي چشم پزشکي خاتم الانبياء(ص) دبیر علمی برنامه : دکتر علی اکبر صابر مقدم دبيراجرايي: دکتر علي دهقاني تاریخ... ادامه مطلب...

معرفي مرکز

مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با هدف توسعه پژوهشهای حیطه چشم پزشکی در تابستان 1385 تاسیس شد.
هدف غايي ما اين است كه طي پنج سال آينده بعنوان يك قطب پژوهشي كشور و يك مركز تحقيقاتي معتبر در زمينه علوم چشم پزشکي در منطقه درآييم كه پيشرو در انجام و هدايت تحقيقات كاربردي چشم پزشكي، بويژه HSR در كشور باشيم. هم چنین این مرکز در تاریخ 8 خرداد ماه سال 89  موافقت قطعی وزارت  بهداشت، درمان و  آموزش پزشکی را دریافت نمود.

مطالب مهم

اعضاشورای عالی مرکز
اعضای شورای عالی گروه چشم   دکتر اکبر درخشان (مدیر گروه چشم پزشکی) دکتر علی اکبر صابر مقدم (معاون پژوهشی دانشکده پزشکی) دکتر حمید قرائی... ادامه مطلب...
اعضا شورای پژوهشی
دکتر ناصر شعیبی (فلوشیپ شبکیه، مسول کمیته پژوهشی گروه چشم) دکتر علی اکبر صابر مقدم(فلو شیپ استرابیسم و آکولاپلاستیک، عضو کمیته پژوهشی... ادامه مطلب...
هیات موسس
دکتر علی اکبر صابر مقدم دکتر اکبر درخشان دکتر محمد اعتضاد رضوی دکتر رامین دانشور دکتر علیرضا خویی دکتر محمد تقی شاکری ادامه مطلب...
IMAGE
استراتژيها
    چشم انداز، ماموریت و ارزشها     فرصتها،تهدیدها،قوتها و ضعفها     اهداف مرکز     استراتژیهای مرکز     ادامه مطلب...

اوقات شرعی

افیلیشن مرکز تحقیقات چشم در مقالات

فارسی: مرکز تحقیقات چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران

انگیسی: Eye Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran