اهداف مرکز

بازدید: 1853

 
 
 

اهداف كلان (Goals)

G1: انجام تحقيقات كاربردي مورد نياز جامعه در زمينه‌هاي بهداشتي، درماني و آموزشي

G2: نوآوري علمي از طريق انجام تحقيقات بنيادي در زمينه‌هاي مختلف علوم چشم پزشکي

G3: ارتقاء و اشاعه فرهنگ تحقيق و كار گروهي در عرصه‌هاي علمي ـ تحقيقي

G4: توسعه قابليت‌هاي مركز بعنوان يك الگو از نظر تحقيقات علمي (تلاش در جهت الگو سازي مركز از نظر فعاليت‌هاي تحقيقاتي و ساختار اداري)

G5: بسترسازي در زمينه مشاركت فعال در امور سياستگذاري پژوهشي كشور

G6: طراحي و اجراي مشترک پروژه‌ها

G7: تعيين نيازهاي منطقه در زمينه خدمات پيشگيري, درمان و توانبخشي بيماري‌هاي چشم

G8: تعيين اولويت‌هاي پژوهشي بر اساس نيازسنجي

G9: تعيين بار بيماري‌هاي چشم (Burden of Disease) در منطقه

G10: استفاده از نتايج پروژه‌هاي تحقيقاتي جهت ارائه خدمات با کيفيتي بالاتر
 

اهداف (Objectives)

Ob1: تبيين ساختار تشكيلاتي ـ اداري و محورهاي فعاليت مركز تا آخر سال85

1) تدوين محورهاي فعاليتي گروه‌هاي کاري

2) تدوين آيين‌نامه‌هاي داخلي مركز در خصوص شرح وظايف، ارزشيابي و روابط بين بخشي

3) سازماندهي خريد تجهيزات و موادمصرفي تخصصي بر اساس اولويت‌ها

4) محور قرار دادن برنامه استراتژيك تدوين يافته براي انجام فعاليت‌هاي آتي و ارزيابي عملكرد

Ob2: حضور در مجامع بين‌المللي از طريق انتشار حداقل 3 مقاله خارجي، انجام يك طرح تحقيقاتي و برگزاري يك كارگاه در هر سال در طي برنامه پنج ساله

1) ارتقاي كيفي نيروهاي انساني مركز

2) بهينه‌سازي و تقويت سيستم ارتباطات

3) افزايش جذب پايان نامه‌هاي دوره‌هاي مختلف آموزشي

4) شناسايي و جذب نيروهاي انساني كارآمد

5) حمايت از محققين در جهت افزايش انگيزه تحقيق

Ob3:جذب اعتبارات خارج سازماني بميزان حداقل %5 از اعتبار مصوب مركز در هر سال طي سال‌هاي برنامه

1) انعكاس قابليت‌ها، برنامه‌ها و فعاليت‌هاي مركز به مسئولين و ساير ذينفع‌ها

2) بهينه‌سازي و تقويت سيستم ارتباطات

3) ايجاد واحد ارتباط با دوستداران دانشگاه

4) توسعه كمي و كيفي خدمات سرويس دهي تحقيقاتي به خارج از مركز

Ob4:معرفي برنامه‌ها و قابليت‌هاي مركز در قالب برنامه استراتژيك مركز، ايجاد  Web site, انتشار پمفلت‌هاي مركز به مراجع ذيربط تا پايان سال

1) انعكاس قابليتها، برنامه ها و فعاليتهاي مركز به مسئولين و ساير ذينفع ها

Ob5:تصويب حداقل 5 طرح تحقيقاتي در هر سال طي سا‌لهاي برنامه

1) افزايش جذب پايان‌نامه‌ها

2) انعكاس قابليت‌ها، برنامه‌ها و فعاليت‌هاي مركز به مسئولين و ساير ذينفع‌ها

3) بسيج منابع انساني

4) ساماندهي طرحهاي تحقيقاتي كاربردي ( شناسايي،جذب، اجرا و پيگيري نتايج)

5) حمايت از محققين در جهت افزايش انگيزه تحقيق

6) سازماندهي خريد تجهيزات و مواد مصرفي تخصصي براساس اولويت‌ها

7) تقويت سيستم ارتباطات

Ob6:توسعه كمي و كيفي نيروي انساني مركز از طريق تكميل چارت سازماني در طول برنامه و برگزاري كارگاه‌هاي علمي و آموزشي تا 2 گارگاه تا پايان سال 85

1) تقويت سيستم ارتباطات

2) افزايش مهارت‌هاي نظري و عملي اعضاء مركز

3) شناسايي و جذب نيروهاي انساني كارآمد

4) توسعه كمي و كيفي خدمات سرويس‌دهي به خارج از مركز

Ob7:تجليل از پژوهش و پژوهشگران، برگزاري وشرکت در جشنواره پژوهش، انتشار دو مقاله ( يا گزارش علمي ) در باب پژوهش در هر سال به منظور توسعه گروه تحقيق

1) بهينه‌سازي و تقويت سيستم ارتباطات

2) احياي جايگاه تحقيق و محقق در سطوح و بخش‌هاي مختلف

3) حمايت از محقق در جهت افزايش آن

4) انعكاس قابليت‌ها، برنامه‌ها و فعاليت‌هاي مركز به مسئولين و سايرذينفع‌ها

Ob8:اجراي حداقل 3 پروژه تحقيقاتي مشترک

IMAGE
اختلالات عروقی شبکیه
سه شنبه, 13 آذر 1397
                                                                                                                                                                                                                                    کنفرانس علمی اختلالات عروقی شبکیه  برگزار کننده: گروه چشم پزشکی و مرکز تحقیقات چشم با... ادامه مطلب...
IMAGE
اخلاق حرفه ای در چشم پزشکی
شنبه, 03 شهریور 1397
بسمه تعالی کنفرانس علمی چشم پزشکی و چالش های اخلاق حرفه ای   برگزار کننده : گروه چشم پزشکی، گروه اخلاق پزشکی و پزشکی قانونی با همکاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن چشم پزشکی خراسان  و مرکز آموزش مداوم محل برگزاری: بيمارستان تخصصي چشم پزشکي خاتم الانبياء(ص)... ادامه مطلب...
IMAGE
کراس لینکینگ
شنبه, 03 شهریور 1397
    کنفرانس علمی کراس لینکینگ قرنیه   برگزار کننده : گروه چشم پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، انجمن چشم پزشکی خراسان  و مرکز آموزش مداوم دانشگاه محل برگزاری: بيمارستان تخصصي چشم پزشکي خاتم الانبياء(ص) دبیر علمی برنامه : دکتر سیامک زارعی قنواتی تاریخ... ادامه مطلب...

معرفي مرکز

مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با هدف توسعه پژوهشهای حیطه چشم پزشکی در تابستان 1385 تاسیس شد.
هدف غايي ما اين است كه طي پنج سال آينده بعنوان يك قطب پژوهشي كشور و يك مركز تحقيقاتي معتبر در زمينه علوم چشم پزشکي در منطقه درآييم كه پيشرو در انجام و هدايت تحقيقات كاربردي چشم پزشكي، بويژه HSR در كشور باشيم. هم چنین این مرکز در تاریخ 8 خرداد ماه سال 89  موافقت قطعی وزارت  بهداشت، درمان و  آموزش پزشکی را دریافت نمود.

مطالب مهم

اعضاشورای عالی مرکز
اعضای شورای عالی گروه چشم   دکتر اکبر درخشان (مدیر گروه چشم پزشکی) دکتر علی اکبر صابر مقدم (معاون پژوهشی دانشکده پزشکی) دکتر حمید قرائی... ادامه مطلب...
اعضا شورای پژوهشی
دکتر ناصر شعیبی (فلوشیپ شبکیه، مسول کمیته پژوهشی گروه چشم) دکتر علی اکبر صابر مقدم(فلو شیپ استرابیسم و آکولاپلاستیک، عضو کمیته پژوهشی... ادامه مطلب...
هیات موسس
دکتر علی اکبر صابر مقدم دکتر اکبر درخشان دکتر محمد اعتضاد رضوی دکتر رامین دانشور دکتر علیرضا خویی دکتر محمد تقی شاکری ادامه مطلب...
IMAGE
استراتژيها
    چشم انداز، ماموریت و ارزشها     فرصتها،تهدیدها،قوتها و ضعفها     اهداف مرکز     استراتژیهای مرکز     ادامه مطلب...

اوقات شرعی

افیلیشن مرکز تحقیقات چشم در مقالات

فارسی: مرکز تحقیقات چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران

انگیسی: Eye Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran