دکتر يزدانی

بازدید: 7065

 

 
 
 
 
 
 
 
 

نام: احمد

نام خانوادگی: یزدانی

درجه علمی و مدارک دانشگاهی:-جراح و متخصص بیماریهای چشم

رتبه دانشگاهی: دانشيار

دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي مشهد

دوره های تخصصی گذرانده:

- فارغ التحصیل دکتری عمومی سال 1350 از دانشگاه تهران

- اخذ دانشنامه تخصصی در رشته چشم پزشکی سال 1358 از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

- اخذ فلوشیپ در رشته اکولوپلاستیک و استرابیسم از بیمار ستان چشم پزشکی مورفیلدز دانشگاه لندن ، انگلستان سال 1371

- اخذ گواهی دوره چشم پزشکی اطفال و استرابیسم همچنین Research fellow از Cole Eye Institute وابسته به Cleveland Clinic امریکا ، سال 1381

اکتشاف و اختراع ثبت شده در زمینه چشم پزشکی

یافتن موتاسیون جدید در ژن ARIX (PHOX2A) در بیماران مبتلا به فیبروز مادرزادی عضلات خارج چشمی نوع اتوزومال رسسیو CFEOM2.

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی:

- دانشیار گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

- عضو هیئت بورد تخصصی و ارتقاء

 • عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی استان خراسان ( مشهد) از سال 1370 لغایت 1381
 • عضو American Academy of Ophthalmology از سال 1374
 • رئیس بخش چشم پزشکی بیمارستان امام رضا(ع) – دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1366بمدت یک سال
 • مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1366 بمدت یک سال

عضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی:

 

عضویت در انجمن های علمی:

 

تألیفات و ترجمه:

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI:


 • مقاله در ژورنال Ophthalmology امریکا سال 2004

“Classification and surgical management of patients with Familial and Sporadic forms of Congenital Fibrosis of the Extraocular Muscles” phthalmology vol III , No 5 May 2004 P: 1035-1042

 • مقاله در ژورنال American Journal of Ophthalmology امریکا سال 2003

“ A Novel ARIX(PHOX2A) mutation in an Iranian Family with Congenital Fibrosis of Extraocular Muscles type 2 (CFEOM2). American Journal of Ophthalmology November , 2003 Vo l136 No5 P:861-866

 •   A novel Phox2A/Arix mutation in an Iranian family with congenital fibrosis of extraocular muscles type 2 (CFEOM2); American Journal of Ophthalmology, Vol 1136, No 5, Nov. 2003

 • 2Classification and surgical management of patients with familial and sporadic forms of congenital fibrosis of the extraocular muscles; Ohthalmology; Vol 111, No 5, May 2004.

 •  Surgical management of double elevator palsy; Canadian Journal of Ophthalmology; Vol 35, no 2; March 2000.
 • بلفارواسپاسم ، اسپاسم همی فاسیال و درمان موفقیت آمیز آنها با توکسین بوتولینیم ، مجله دانشکده پزشکی مشهد – شماره 55 و 56 سال چهلم بهار و تابستان 1376
 • موکورمایکوزیس مغزی – چشمی - دماغی و گزارش چند مورد از آن،فصلنامه علمی پژوهشی نوید سال اول شماره دوم تابستان 1373
 • جراحی سیستم اشکی در اطفال ، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه مشهد شماره 11 سال بیست و نهم تابستان 1365
 • بررسی یکعدد داکریوسیستورینوستومی در بیمارستان امام رضا(ع) ،مجله دانشکده پزشکی دانشگاه مشهد - شماره 15 سال 29 بهار 1365
 • معرفی یک مورد اگزوفتالمی یک طرفه بعلت کیست هیداتیک اربیت ، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه مشهد – شماره 5 و 6 سال 26 بهار و تابستان 1362
 • بررسی گزارش 4 مورد بیماری اسکواموسل کارسینومای ملتمحه، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه مشهد – شماره 7 و 8 پاییز 1362
 • و چند مقاله دیگر...

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی:


· ارائه مقاله در کنگره ARVO امریکا سال 2002

ARVO ‘S 2002 Annual meeting May 5-10 Fort Launderdale , Florida , USA

“ Clinical Management and PHOX2A mutation analysis in patients with familial and sporadic forms of Congenital Fibrosis of Extraocular Muscles(CFEOM)”

· ارائه مقاله در آکادمی چشم پزشکی کانادا سال 2000:

Canadian ophthalmological society , Millennium Annual Meeting , june 17-20, 2000 Whistler , B.C. Canada“ The surgical management of Double Elevator palsy ”

 

· ارائه مقاله در کنگره انجمن افتالمولوژی اروپا در سوئد سال 1999:

XII Congress Europian Society of Ophthalmology Stockholm , Sweden , June 27 – July 1 , 1999 “ The Jaw Winking Phenomenon”

· ارائه مقاله در کنگره بین المللی افتالمولوژی در هلند سال 1998:

XXVIII the international Cogress of Ophthalmology Amsterdam , The Netherland , 21-26 june 1998 “ Congenital Fibrosis Syndrome”

· ارائه مقاله در کنگره پان عرب در اردن سال 1997:

The IV international congress of the Pan ARAB council of ophthalmology and Jordanian ophthalmological society, Amman , Jordan May 5-8 , 1997“ Complications of Blepharoptosis surgery and their management”

 • ارائه مقالات در سیزدهمین کنگر ه سراسری چشم پزشکی تهران 1382

" تقسیم بندی و درمان جراحی بیماران مبتلا به نوع فامیلیال و اسپورادیک سندرم فیبروز مادرزادی عضلات خارج چشمی "

" تجزیه و تحلیل موتاسیون در ژن ARIX یا PHOX2A و درمانهای کلینیکی در بیماران مبتلا ، انواع فامیلیال و اسپورادیک سندرم فیبروز مادرزادی عضلات خارج چشمی "

 • ارائه مقاله در نهمین کنگره سراسری چشم پزشکی تهران - آذرماه 1378

" سندرم jaw winking و روشهای جراحی در درمان آن"

 • ارائه مقاله در هشتمین کنگره سراسری چشم پزشکی تهران - آذرماه 1377

" فلج بالابرنده های کره چشم و اصلاح هیپوتروپی "

 • ارائه مقالات در هفتمین کنگره سراسری چشم پزشکی اصفهان 26-23 اسفند 1376

" نتایج بکارگیری مرسیلین مش در جراحی پتوز "

" درمان موفقت آمیز بلفارواسپاسم اسانسیل و اسپاسم همی فاسیال با سم بوتولینیم"

 • ارائه مقاله در ششمین کنگره سراسری و بازآموزی چشم پزشکی تهران 30 آبان - 3 آذر ماه 1373

" پیوند پلک تحتانی بجای پلک فوقانی در ضایعات تومرال وسیع پلک"

پوسترهای ارائه شده در کنگره ها

 

راهنمای پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری عمومی:

 

راهنمای پایان نامه های دوره دکتری تخصصی:

1. بررسی میزان شیوع تنبلی چشم (Amblyopia) در کودکان 6-4 ساله کودکستانهای شهرستان نیشابور و مقایسه درصد شیوع بین شهر و روستا- شماره پایان نامه: 4680 - سال 1379

2. بررسی شیوع ، علائم بالینی و درمان انحراف مخفی چشم – شماره پایان نامه: 4601– سال 1379

3. تحقیق و بررسی کلی در مورد بیماران مبتلا به ایریدوسیکلیت فوکس – شماره پایان نامه: 4590- سال 1379

4. کراتوکونوس ، گزارش موارد ، درمان با عدسی های سخت نوع RGP در درمانگاه چشم بیمارستان قائم(عج) از سال 1373 لغایت 1378 –شماره پایان نامه 4638- سال 1379

5. بررسی بیماران مبتلا به بلفارواسپاسم و همی فاسیال اسپاسم ، گزارش موارد و درمان آنها با سم بوتولینم در طی 5 سال –شماره پایان نامه : 4549- سال 1379

6. بررسی و مقایسه تکنیک های مختلف جراحی و عوارض بعداز عمل پتوز در بخش اکولوپلاستیک چشم بیمارستان قائم(عج) از سال 1373 لغایت 1378 - شماره پایان نامه 1142- سال 1379

7. بررسی شیوع بلفاریت ، علائم و درمان آن در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه چشم پزشکی بیمارستان قائم (عج) از ابتدای خردادماه 1379 لغایت خردادماه 1380 –شماره پایان نامه : 4924- سال 1380

8. بررسی بیماران مبتلا به Marcus Gunn Jaw Winking Ptosis مراجعه کننده به درمانگاه چشم پزشکی بیمارستان قائم(عج) –از شهریورماه 1374 لغایت شهریورماه 1379 و نحوه پاسخ دهی به درمان –شماره پایان نامه: 4768- سال 1380

9. بررسی موارد استفاده از لنز توریک جهت اصلاح آستیگماتیسم در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه چشم پزشکی بیمارستان قائم(عج) از دیماه 1374 لغایت دیماه 1379 - شماره پایان نامه: 4860-- سال 1380

10. بررسی اجسام خارجی داخل چشمی در بیماران بستری در بخش چشم پزشکی بیما رستان قائم(عج) در 5 ساله اخیر (1379- 1375) - شماره پایان نامه: 4870- سال 1380

11. آنتروپیون در مراجعان به درمانگاه چشم پزشکی بیمارستان قائم(عج) در سالهای 1374 لغایت 1379 –بررسی شیوع ، علائم خطر، عوارض ، روشهای درمانی و مقایسه اثربخشی روشهای درمانی - شماره پایان نامه : 4917 – سال 1380

12. بررسی علائم چشمی در 200 بیمار کلاژن واسکولار بستری یا سرپایی مراجعه کننده به سرویس درماتولوژی بیمارستان قائم(عج) در سالهای 1380-1375 - شماره پایان نامه: 4893 – سال 1381

13. علائم و روشهای درمانی و شیوع خانوادگی بلفاروفیموزیس در تعداد 18 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه چشم بیمار ستان قائم(عج) از فروردینماه 1377 تا اسفندماه 1380 - شماره پایان نامه: 5332 – سال 1382

14. بررسی پاسخ درمانی به سم بوتولینم در بیماران مبتلا به بلفارواسپاسم ، اسپاسم همی فاسیال و انحرافات فلجی چشم مراجعه کننده به درمانگاه چشم پزشکی بیمارستان قائم(عج) مشهد –از سال 1371 لغایت 1381 - شماره پایان نامه: 5319 – سال 1382

15. بررسی مناسب بودن انواع مختلف لنزهای تماسی در درمان 26 بیمار مبتلا به کراتوکونوس مراجعه کننده به درمانگاه چشم بیمارستان قائم(عج) از فروردین 1377 لغایت اسفندماه 1381 - شماره پایان نامه 5427 – سال 1383

16. فرم های خاص استرابیسم: بررسی انواع شیوع و اثربخشی روشهای درمانی در میان مراجعه کنندگان به درمانگاه چشم بیمارستان قائم(عج) و مرکز خصوصی در سالهای 1381-1380 - شماره پایان نامه: 5273 – سال 1383

داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری عمومی:

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:

 

طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا و پایان یافته:

 

همکاری در اجرای پروژه های علمی یا اجرایی:

 

سخنرانی های ارائه شده:

 • ایراد سخنرانی در برنامه مدون آموزش مداوم ( اکولوپلاستیک) تهران سال 1382 15/11/82 لغایت 17/11/82 تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

" بلفاروپلاستی پلک فوقانی"

 • سخنرانی در برنامه آموزش مداوم ، مدون (د) متخصصین چشم - مشهد - اسفند 1382

" معرفی موارد جالب بیماریهای سیستمیک و شبکیه"

ایراد سخنرانی در برنامه آموزش مداوم متخصصین چشم مدون الف – مشهد – خرداد 1380

 • ایراد سخنرانی در برنامه آموزش مداوم مدون (ج) برای متخصصین چشم - مشهد

" تومورهای پلک "

" تومورهای ملتحمه"

 • چند سمپوزیوم و بازآموزی دیگر.

فعالیتهای آموزشی:

 

فرصتهای مطالعاتی:

 

داوری کتب و مقالات پژوهشی:


تدریس در دانشگاهها:

 

سوابق علمی - پژوهشی مشمول آئین نامه نخبگان:

 
IMAGE
سمینار علمی تصویربرداری اربیت
دوشنبه, 08 آبان 1396
  سمینار علمی تصویربرداری اربیت   برگزار کننده : گروه چشم پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد  و مرکز آموزش مداوم محل برگزاری: بيمارستان تخصصي چشم پزشکي خاتم الانبياء(ص) دبیر علمی برنامه : دکتر محمد شریفی دبيراجرايي: دکتر علي دهقاني تاریخ برگزاری :11/08/96 ... ادامه مطلب...
IMAGE
کنفرانس علمی تصویربرداری شبکیه
پنج شنبه, 16 شهریور 1396
کنفرانس علمی تصویربرداری شبکیه دبیرعلمی: دکتر ناصر شعیبی دبیر اجرایی: دکتر علی دهقانی برگزار کننده: گروه چشم پزشکی و مرکز تحقیقات چشم با همکاری انجمن چشم پزشکی خراسان و مرکز آموزش مداوم دانشگاه تاریخ برگزاری: 13/7/96 مکان: سالن کنفرانس دکتر فقیهی، بیمارستان تخصصی چشم پزشکی خاتم... ادامه مطلب...
IMAGE
سمینار اخلاق پزشکی
سه شنبه, 03 مرداد 1396
  بسمه تعالی   سمینار علمی اخلاق پزشکی   برگزار کننده : گروه چشم پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد  و مرکز آموزش مداوم محل برگزاری: بيمارستان تخصصي چشم پزشکي خاتم الانبياء(ص) دبیر علمی برنامه : دکتر علی اکبر صابر مقدم دبيراجرايي: دکتر علي دهقاني تاریخ... ادامه مطلب...

معرفي مرکز

مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با هدف توسعه پژوهشهای حیطه چشم پزشکی در تابستان 1385 تاسیس شد.
هدف غايي ما اين است كه طي پنج سال آينده بعنوان يك قطب پژوهشي كشور و يك مركز تحقيقاتي معتبر در زمينه علوم چشم پزشکي در منطقه درآييم كه پيشرو در انجام و هدايت تحقيقات كاربردي چشم پزشكي، بويژه HSR در كشور باشيم. هم چنین این مرکز در تاریخ 8 خرداد ماه سال 89  موافقت قطعی وزارت  بهداشت، درمان و  آموزش پزشکی را دریافت نمود.

مطالب مهم

اعضاشورای عالی مرکز
اعضای شورای عالی گروه چشم   دکتر اکبر درخشان (مدیر گروه چشم پزشکی) دکتر علی اکبر صابر مقدم (معاون پژوهشی دانشکده پزشکی) دکتر حمید قرائی... ادامه مطلب...
اعضا شورای پژوهشی
دکتر ناصر شعیبی (فلوشیپ شبکیه، مسول کمیته پژوهشی گروه چشم) دکتر علی اکبر صابر مقدم(فلو شیپ استرابیسم و آکولاپلاستیک، عضو کمیته پژوهشی... ادامه مطلب...
هیات موسس
دکتر علی اکبر صابر مقدم دکتر اکبر درخشان دکتر محمد اعتضاد رضوی دکتر رامین دانشور دکتر علیرضا خویی دکتر محمد تقی شاکری ادامه مطلب...
IMAGE
استراتژيها
    چشم انداز، ماموریت و ارزشها     فرصتها،تهدیدها،قوتها و ضعفها     اهداف مرکز     استراتژیهای مرکز     ادامه مطلب...

اوقات شرعی

افیلیشن مرکز تحقیقات چشم در مقالات

فارسی: مرکز تحقیقات چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران

انگیسی: Eye Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran