دکتر موسوی

بازدید: 7370نام:مير نقي

نام خانوادگی:موسوي

درجه علمی و مدارک دانشگاهی: فلوشیپ ویتره و رتین – متخصص چشم پزشکی

رتبه دانشگاهی:دانشيار

دانشگاه:

علوم پزشکی مشهد

دوره های تخصصی گذرانده:

 

سایر مهارت ها:

 

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی:

 

مدير گروه چشم پزشكي، 1377 تاكنون

رئيس بيمارستان تخصصي چشم پزشكي خاتم الانبیاء(ص)، 1381 تا کنون

عضو شوراي آموزشي دانشگاه، 1382 تا کنون

عضو كميته تخصصي هيئت مميزه دانشگاه 1385 تا کنون

عضو مشاور در كميته منتخب پايان نامه هاي دانشكده پزشكي 1376- 1382

مسئول برنامه ريزي امور آموزشي كاارآموزان و كارورزان بيماررستان امام رضا(ع) 1373 – 1377

مسئول برنامه ريزي امور آموزشي دستياران بخش چشم بيمارستان امام رضا(ع) 1373 – 1377

جانشين مدير گروه چشم پزشكي1373- 1376

عضو كميته ثبت عوارض داروها در استان خراسان 1377 تاكنون

عضو گروه درماني ويژه مجذومين، 1377 تاكنون

عضو كميته آموزشي پژوهشي بيمارستان امام رضا(ع) 1378 – 1380

كارشناس علمي در رسيدگي در پرونده شكايات در هيئت بدوي انتظامي سازمان نظام پزشكي خراسان 1372 تاكنون

همكار مركز مشاوره و پاسخگوئي تلفني حوزه معاونت آموزشي دانشگاه 1380 تاكنون

استاد راهنماي تعدادي از دانشجويان شاهد و ايثارگر 1378 تاكنون

عضويت در تدوين برنامه آموزشي كارآموزان و كارورزان پزشكي1380

عضو شوراي ارزشيابي بيمارستان امام رضا(ع) 1380

عضو هيئت ممتحنه در دانشكده پزشكي در طراحي سئوال آزمون پيش كارورزي و پذيرش دستياران1382

عضو شوراي پژوهشي بيمارستان امام رضا(ع) 1382 – 1385

عضو كميسيون تخصصي چشم اداره كل پزشكي قانوني خراسان 1372 تاكنون

عضو شوراي علمي تخصصي اداره كل بيمار خدمات درماني خراسان 1383 تاكنون

عضو هيئت رئيسه جلسه اخلاق پزشكي در دهمين كنگره سراسري چشم پزشكي ايران 1379

عضو هيئت علمي گروه ويتره و رتين در كنگره هاي بين المللي چشم پزشكي ايران (دهم- چهاردهم- پانزدهم – شانزدهم) 1379 تاكنون

 

پژوهشگر برتر در پانزدهمين كنگره سراسري چشم پزشكي ايران 1385

پزشك نمونه معرفي شده از طرف سازمان تامين اجتماعي خراسان 1384

رئيس نمونه بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1385

 

 

 

عضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی:

رئيس انجمن چشم پزشكان خراسان 1375 تاكنون

عضو هيئت مشاور انجمن ديابت ايران شاخه خراسان 1383 تاكنون

عضویت در انجمن های علمی:

رئيس انجمن چشم پزشكان خراسان 1375 تاكنون

عضو هيئت مشاور انجمن ديابت ايران شاخه خراسان 1383 تاكنون

تألیفات و ترجمه:

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI:


1- مقاله بررسی شیوع عفونت HTLV1 در مبتلایان به یوئیت ایدیوپاتیک در مشهد – مجله دانشکده پزشکی شماره 63 سال 42 بهار 78

2- مقاله سیمپاتیک افتالمیا و گزارش موردی از این بیماری نادر – مجله چشم پزشکی بینا سال سوم 77

3- مقاله بررسی شیوع فاکتورهای خطر در بیماریهای انسدادی عروقی رتین مجله دانشکده پزشکی شماره 64 – سال 42 –تابستان 78

4- مقاله نتایج بینائی عمل جراحی ویترکتومی عمیق در بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی مجله دانشکده پزشکی شماره 63 –سال 42 - بهار 78

5- مقاله تاثیر درمان نوریت بینائی بر کارکردهای بینائی و میدان بینائی مجله چشم پزشکی بینا – شماره 3 –سال هشتم- بهار 82

6- مقاله آنپیوماتوز رتینال و بررسی هفده مورد آن در بیمارستان امام رضا(ع) مجله دانشکده پزشکی شماره 72 سال 44 تابستان 1380

7- تعیین فاکتورهای اتیولوژیک در یکصد بیمار مبتلا به یووئیت در خراسان مجله دانشکده پزشکی شماره 76- -سال 45– تابستان 81

8- بررسی میزان چربیهای سرم در بیماران مبتلا به دژنرسانس ماکولا –مجله دانشکده پزشکی - شماره 81- سال 46 پاییز 82

9- سندرم ولفران – گزارش دو مورد – مجله دانشکده پزشکی شماره 63 – سال 42 –بهار 1378

10- نقش ویترکتومی در درمان یووئیت و بررسی موارد آن – مجله دانشکده پزشکی شماره 66 –سال 42 –زمستان 78

11- تکنیک جراحی برداشت غشاء سیکلتیک و نتایج آن در بیماران ناشی از ضربه های نافذ چشمی – مجله چشم پزشکی بینا - 5/8/83

12- بررسی گرفتاریهای سگمان خلفی در یکصد چشم نزدیک بینی بیشتر از 5 دیوپتر – مجله دانشکده پزشکی – سال 48 - شماره 87 – بهار 84

13- مقاله انسداد دوطرفه ورید مرکزی شبکیه در بیمار مبتلا به لوسمی میلوبلاستیک حاد – مجله دانشکده پزشکی – شماره 52 - سال 39– تابستان 75

14- شيوع ماكولوپاتي بدنبار مصرف كلروكين و هيدروكسي كلروكين – مجله دانشكده پزشكي – شماره90 – سال 48 – زمستان 84

15- Ocular manifestation in adult leukemia –Iranian Journal of Ophthalmology – IRAN-Tehran

16- Retinopathy of prematurity and its risk factors – Eastern mediterranean Health Journal – Egypt-Cario

17- CambridgeLow Contrast Grating Sensitivity in Diabetic Patients – Eastern mediterranean Health Journal –Egypt –cario

18- Hyperhomocyctinemia ; risk of retinal vascular occlusion – Eastern mediteranean – health Journal- Vol 10 –No 4/5 July 2004

19- Evaluation of serum lipid profile in patients with exudative AMDتاييديه چاپ مجله Eastern Mediteranenhealth journal

20- Nicotinic Acid in Retinal vein occlusion – Iranian Journal of ophthalmology . Vo 18- Number 3 – 2005

21- Vissual function following treatment of optic neuritis – Iranian Journal of ophthalmic research. Vol 1 – No 1 – July 2006-12
 
22-Peripheral 360-degrees Retinectomy in Complex Retinal Detachment. Retina 2009;X:1-1.

 

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی:


پوسترهای ارائه شده در کنگره ها

 

راهنمای پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری عمومی:

 

راهنمای پایان نامه های دوره دکتری تخصصی:

 

داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری عمومی:

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:

 

طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا و پایان یافته:

1- طبقه بندی ، شیوع و عوامل موثر در مبتلایان به یووئیت – بیمارستان امام رضا(ع) – 1378- همکار اصلی طرح

2- کلامیدیا پنومونیه در رتینوپاتی پرولیفراتیو دیابتیک ، مقایسه شیوع تیتر مثبت آنتی بادی ضدکلامیدیایی – بیمارستان امام رضا(ع) -همکار اصلی طرح

 

3- بررسی تیتر آنتی بادی ضد HTLVIدر مبتلایان به یووئیت ایدیوپاتیک در مشهد – بیمارستان امام رضا(ع) و بخش ایمونولوژی بیمارستان قائم(عج)- همکار اصلی طرح

 

4- همکاری در طرح تحقیقاتی بررسی هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به گلوکوم

 

5- تغييرات فيلم اشكي بعداز فيكوامولسيفيكاسيون با برش سوپراتمپورال در مقايسه با برش تمپورال

همکاری در اجرای پروژه های علمی یا اجرایی:

 

سخنرانی های ارائه شده:

 

 

1. شركت و سخنراني د هشتمين كنگره سراسري چشم پزشكي ايران سال 1377

2. شركت و سخنراني در چهارهمين كنگره سراسري چشم پزشكي ايران 1383

3. شركت و سخنراني در دهمين كنگره سراسري چشم پزشكي ايران 1379

4. شركت و ايراد دو سخنراني در دوازدهمين كنگره سراسري چشم پزشكي ايران 1381

5. شركت و ارائه سخنراني در سيزدهمين كنگره سراسري چشم پزشكي ايران 1382

6. شركت و سخنراني در همايش دو روزه ديابت ويژه متخصصي داخلي 1382

7. سخنراني در كنفرانس علمي بيمار ستان امام رضا(ع) در ربطه با اتيولوژي كاتاراكت 1372

8. سخنراني در مركز بهداشت شماره 2 پيرامون بيماريهاي چشمي ناشي از كار 1379

9. سخنراني در برنامه مدون بازآموزي طب كار سال 1374

10. سخنراني در كنفراني علمي بيمارستان امام رضا(ع) در رابطه با ديابت و چشم 1377

11. سخنراني در كنفرانس علمي بيمارستان امام رضا(ع) در رابطه با بيماري بهجت 1378

12. سخنراني در كنفرانس علمي بيمارستان امام رضا(ع) – نحوه برخورد با اجسام خارجي داخل چشمي 1378

13. سخنراني در برنامه مدون بازآموزي پزشكان عمومي 1378

14. شركت و ارائه 3 عنوان سخنراني در برنامه مدون الف چشم پزشكان 1374

15. شركت و سخنراني در برنامه مدون بازآموزي چشم پزشكان 1373

16. شركت و ارائه دو عنوان سخنراني در برنامه مدون آموزش چشم پزشكان در تهران 1381

17. شركت و سخنراني در برنامه آموزش چشم پزشكان 1380

18. شركت و سخنراني در برنامه مدون چشم پزشكان در دانشگاه علوم پزشكي ايران 1380

19. شركت و ارائه دو عنوان سخنراني در برنامه آموزش مداوم مدون ب چشم پزشكان 1381

20. شركت و سخنراني پيرامون توماي چشم و تطبيق صدمات با قانون ديات در پزشكي قانوني خراسان 1383

21. شركت و سخنراني در برنامه آموزش مداوم مدون د چشم پزشكان 1382

22. شركت و سخنراني در برنامه آموزش مداوم سال 1380

23. شركت و ايراد 3 سخنراني در برنامه آموزش مداوم چشم پزشكان 1377

24. شركت و ارائه دو عنوان سخنراني در برنامه آموزش مداوم چشم پزشكان 1378چ

25. سخنراني در همايش فوريتهاي جراحي در مشهد 1378

26. شركت و سخنراني در برنامه مدون چشم پزشكي ليزيك در سال 1384

27. شركت و سخنراني در برنامه مدون كاتاراكت 3 1384

28. شركت و سخنراني در برنامه مدون يووايتيس چشم پزشكان 1384

29. شركت در برنامه بازآموزي مدون استرابيسم 1384

30. شركت و سخنراني در برنامه بازآموزي پزشكان عمومي 1384

31. شركت و سخنراني در پانزدهمين كنگره چشم پزشكي ايران 1384

32. شركت و سخنراني پيرامون عوارض سگمان خلفي عوارض كاتاراكت در بيمارستان فارابي تهران 1385

33. شركت و سخنراني در شانزدهمين كنگره سراسري چشم پزشكي ايران 1385

34. دبير برنامه مدون آموزش چشم پزشكان شبكيه و زجاجيه 4 همراه با ارائه سخنراني 1385

35. شركت و سخنراني در برنامه مدون نوروافتالمولوژي 1385

 

 

 

 

 

فعالیتهای آموزشی:

 

 

فرصتهای مطالعاتی:

 

داوری کتب و مقالات پژوهشی:


تدریس در دانشگاهها:

 

سوابق علمی - پژوهشی مشمول آئین نامه نخبگان:

 

 
IMAGE
اختلالات عروقی شبکیه
سه شنبه, 13 آذر 1397
                                                                                                                                                                                                                                    کنفرانس علمی اختلالات عروقی شبکیه  برگزار کننده: گروه چشم پزشکی و مرکز تحقیقات چشم با... ادامه مطلب...
IMAGE
اخلاق حرفه ای در چشم پزشکی
شنبه, 03 شهریور 1397
بسمه تعالی کنفرانس علمی چشم پزشکی و چالش های اخلاق حرفه ای   برگزار کننده : گروه چشم پزشکی، گروه اخلاق پزشکی و پزشکی قانونی با همکاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن چشم پزشکی خراسان  و مرکز آموزش مداوم محل برگزاری: بيمارستان تخصصي چشم پزشکي خاتم الانبياء(ص)... ادامه مطلب...
IMAGE
کراس لینکینگ
شنبه, 03 شهریور 1397
    کنفرانس علمی کراس لینکینگ قرنیه   برگزار کننده : گروه چشم پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، انجمن چشم پزشکی خراسان  و مرکز آموزش مداوم دانشگاه محل برگزاری: بيمارستان تخصصي چشم پزشکي خاتم الانبياء(ص) دبیر علمی برنامه : دکتر سیامک زارعی قنواتی تاریخ... ادامه مطلب...

معرفي مرکز

مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با هدف توسعه پژوهشهای حیطه چشم پزشکی در تابستان 1385 تاسیس شد.
هدف غايي ما اين است كه طي پنج سال آينده بعنوان يك قطب پژوهشي كشور و يك مركز تحقيقاتي معتبر در زمينه علوم چشم پزشکي در منطقه درآييم كه پيشرو در انجام و هدايت تحقيقات كاربردي چشم پزشكي، بويژه HSR در كشور باشيم. هم چنین این مرکز در تاریخ 8 خرداد ماه سال 89  موافقت قطعی وزارت  بهداشت، درمان و  آموزش پزشکی را دریافت نمود.

مطالب مهم

اعضاشورای عالی مرکز
اعضای شورای عالی گروه چشم   دکتر اکبر درخشان (مدیر گروه چشم پزشکی) دکتر علی اکبر صابر مقدم (معاون پژوهشی دانشکده پزشکی) دکتر حمید قرائی... ادامه مطلب...
اعضا شورای پژوهشی
دکتر ناصر شعیبی (فلوشیپ شبکیه، مسول کمیته پژوهشی گروه چشم) دکتر علی اکبر صابر مقدم(فلو شیپ استرابیسم و آکولاپلاستیک، عضو کمیته پژوهشی... ادامه مطلب...
هیات موسس
دکتر علی اکبر صابر مقدم دکتر اکبر درخشان دکتر محمد اعتضاد رضوی دکتر رامین دانشور دکتر علیرضا خویی دکتر محمد تقی شاکری ادامه مطلب...
IMAGE
استراتژيها
    چشم انداز، ماموریت و ارزشها     فرصتها،تهدیدها،قوتها و ضعفها     اهداف مرکز     استراتژیهای مرکز     ادامه مطلب...

اوقات شرعی

افیلیشن مرکز تحقیقات چشم در مقالات

فارسی: مرکز تحقیقات چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران

انگیسی: Eye Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran