دكترجلائيان فعاليتها

بازدید: 1554

 

 
 
 

فعالیتهای تحقیقاتی

دکتررضا جلائیان تقدمی""

  Conferences&Presentations  

1- First international congress of anesthesiology and perioperative medicine, and

7Th Iranian congress of anesthesiology and critical care, 2-5 Oct 2002 , Shiraz, Iran.

Subject: Retrograde Intubation in a Case of Tempromandibular Joint Ankylosis.

 

2- 7Th international congress of Iranian association of endodontists , 13-15 Aug 2003 , Mashhad, Iran.

Subject: Cardiopulmonary Resuscitation

 

3- Second international congress of anesthesiology and intensive care, 9-11 Feb 2005, Tehran, Iran.

Subjects:

 a)Use of Acute Normovolemic Hemodilotion in Cardiac Surgery with CPB .

b) Premedication with Intranasal Midazolam in Children Undergoing Probing of  the Nasolacrimal Duct and its Effect on Recovery and Discharge Time.

c)  Report of Three Casesof Severe Hypercapnia During Anesthesia Leading to Impaired Awakening Post operation.

 

4- 4Thinternational congress of the Iranian society of cardiac surgeons, 16-19 Nov 2005, Tehran , Iran.

Subject: Use of Acute Normovolemic Hemodilution in Patients Undergoing Off-Pump Coronary Artery Bypass Graft.

 

5- Euroanaesthesia 2006,3-6 June 2006,Madrid ,Spain.

Subject:Use of Intravenous Electrocardiogram to insert the tip of peripherally inserted central catheters in an optimum position.

 

6-16Th    World congress of the World Society of Cardio-Thoracic Surgeon, 17-20 Aug 2006,Ottawa ,Canada.

Subject:Insertion of Peripherally Inserted Central Catheter by the Use of Intravenous Electrocardiogram and Skin Surface Measurements.

 Articles

1- Karimi. M, Bameshki. M, Jalaeian. R. Use of three-in-one block in patients undergoing arthroscopic surgery. Medical Journal of Mashad University of Medical Sciences, 2004;47:75-78.

2- Karimi. M, Jalaeian. R, Rasooli,F . Use of ANH in patients undergoing cardiac surgery with CPB. Medical Journal of Mashad University of Medical Sciences, 2004; 48: 54-58.

3- Jalaeian R, Khajedaloui M, Jalili M. Use of acute normovolemic hemodilution in patients undergoing off-pump coronary artery bypass graft surgery.Ofoghe-Danesh J,2005 ; 10(4) : 5-10.

4-Jalaeian R, Mottahedi B, Ghanad M, Peivandi A. Use of intravenous electrocardiogram in placement of the tip of peripherally inserted central catheters in an optimum position. Iranian J Surg , 13(2) : 36-43 .      

5-Jalaeian R, Sharifian AR, Jalili M. Premedication with intranasal midazolam in children undergoing probing of nasolacrimal duct and its effect on recovery and discharge time. Ofoghe-Danesh J,2005 ; 11(2) : 22-26.

6- Jalaeian R, Majidi M, Peivandi A. Total intravenous anesthesia plus tranexamic acid provide optimal surgical conditions in comparison with inhalation halothane anesthesia during tympanoplasty. The Iranian J Otorhinolarygol,2006;18(44):5-9.

7-Jalaeian R, Mottahedi B, Ghanad M. The effects of dexamethasone on reduction of the early side effects after on-pump coronary artery bypass graft surgery. Iranian  J Surg,17(3):24-29.

8- Mottahedi B,Moeinipoor A, Jalaeian R. CPR in aortic rupture after CABG surgery. Medical Journal of Mashad University of Medical Sciences,2006;49(93):328-331.

9- Jalaeian R,Mashhadinejad H, Peivandi A. Investigation of the effects of using intravenous tranexamic acid on the reduction of blood loss in lumbar hernial disc resection with inhalation and total intravenous anesthesia. Iranian  J Surg,2007; 15(1):95-101.

 

Current Projects:

 

1-     Non invasive measurement of the changes of cardiac output during off-pump coronary artery bypass graft surgery.

2-     Different anesthetic managements in 400 patients undergoing off-pump coronary artery bypass graft surgery.

3-     Interpleural  analgesia in patients undergoing thoracotomy.

4-     Investigation of the incidence  of abdominal pain after remifentanil anesthesia in cataract surgery.

5-     Use of tranexamic acid in patients undergoing OPCAB to decrease blood loss during surgery.

             

    Accomplished Resident Thesis :

1-     Investigation of using remifentanil to blunt hemodynamic changes during tracheal intubation.

2-     Investigation of the effects of dexamethasone on reducing the incidence of early complications after operation in patients undergoing cardiac surgery with CPB.

3-     Comparative study of the  incidence of coughing due to    intravenous fentanyl with different premedications by spray of sulbutamol, beclomethasone  and intravenous lidocaine.            

4-     Investigation of the effect  of the combination of total intravenous   anesthesia and tranexamic acid in reduction of blood loss in hernial        disc resection surgery. 

5-     Comparative study of using endotracheal tube and laryngeal mask airway in the anesthetic management of cataract surgery.                       

 

 

IMAGE
اختلالات عروقی شبکیه
سه شنبه, 13 آذر 1397
                                                                                                                                                                                                                                    کنفرانس علمی اختلالات عروقی شبکیه  برگزار کننده: گروه چشم پزشکی و مرکز تحقیقات چشم با... ادامه مطلب...
IMAGE
اخلاق حرفه ای در چشم پزشکی
شنبه, 03 شهریور 1397
بسمه تعالی کنفرانس علمی چشم پزشکی و چالش های اخلاق حرفه ای   برگزار کننده : گروه چشم پزشکی، گروه اخلاق پزشکی و پزشکی قانونی با همکاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن چشم پزشکی خراسان  و مرکز آموزش مداوم محل برگزاری: بيمارستان تخصصي چشم پزشکي خاتم الانبياء(ص)... ادامه مطلب...
IMAGE
کراس لینکینگ
شنبه, 03 شهریور 1397
    کنفرانس علمی کراس لینکینگ قرنیه   برگزار کننده : گروه چشم پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، انجمن چشم پزشکی خراسان  و مرکز آموزش مداوم دانشگاه محل برگزاری: بيمارستان تخصصي چشم پزشکي خاتم الانبياء(ص) دبیر علمی برنامه : دکتر سیامک زارعی قنواتی تاریخ... ادامه مطلب...

معرفي مرکز

مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با هدف توسعه پژوهشهای حیطه چشم پزشکی در تابستان 1385 تاسیس شد.
هدف غايي ما اين است كه طي پنج سال آينده بعنوان يك قطب پژوهشي كشور و يك مركز تحقيقاتي معتبر در زمينه علوم چشم پزشکي در منطقه درآييم كه پيشرو در انجام و هدايت تحقيقات كاربردي چشم پزشكي، بويژه HSR در كشور باشيم. هم چنین این مرکز در تاریخ 8 خرداد ماه سال 89  موافقت قطعی وزارت  بهداشت، درمان و  آموزش پزشکی را دریافت نمود.

مطالب مهم

اعضاشورای عالی مرکز
اعضای شورای عالی گروه چشم   دکتر اکبر درخشان (مدیر گروه چشم پزشکی) دکتر علی اکبر صابر مقدم (معاون پژوهشی دانشکده پزشکی) دکتر حمید قرائی... ادامه مطلب...
اعضا شورای پژوهشی
دکتر ناصر شعیبی (فلوشیپ شبکیه، مسول کمیته پژوهشی گروه چشم) دکتر علی اکبر صابر مقدم(فلو شیپ استرابیسم و آکولاپلاستیک، عضو کمیته پژوهشی... ادامه مطلب...
هیات موسس
دکتر علی اکبر صابر مقدم دکتر اکبر درخشان دکتر محمد اعتضاد رضوی دکتر رامین دانشور دکتر علیرضا خویی دکتر محمد تقی شاکری ادامه مطلب...
IMAGE
استراتژيها
    چشم انداز، ماموریت و ارزشها     فرصتها،تهدیدها،قوتها و ضعفها     اهداف مرکز     استراتژیهای مرکز     ادامه مطلب...

اوقات شرعی

افیلیشن مرکز تحقیقات چشم در مقالات

فارسی: مرکز تحقیقات چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران

انگیسی: Eye Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran