دكترفرزادنيافعاليتها

بازدید: 1418

 

 
مرکز تحقیقات چشم>دکتر فرزادنیا>فعالیتهای تحقیقاتی
 "فعالیتهای تحقیقاتی"

             دکترمهدی فرزادنیاا          

عضو هیات علمی گروه آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
mhdfarzadnia [at]yahoo.com
 
شرکت در کنفرانسهای بین المللی: 
  • همایش بیماریهای عفونی لیسبون پرتقال 2006 / ارائه پوستر
  • همایش آلرژی از تشخیص تا درمان هانوفرآلمان 2006 / ارائه پوستر
  • کنگره بین المللی آکادمی پاتولوژی کانادا 2006 / ارائه پوستر
  • نهمین کنگره ژنتیک ایران 1385 / ارائه پوستر
mhdfarzadnia [at]yahoo.com 
 مقالات چاپ شده:
 
1)Papillary adenoid hyperplasia in focal dermal hypoplasia"Otolaringol Head Neck Surg.2008 Jun;138(6):801-2
 
2)Elevated plasma total homocysteine in preeclampsia"Saudi Med J.2008 Jun;29(6):875-8
 
3)Stool-based DNA testing, a new noninvasive method for colorectal cancer screening, the first report from Iran"World journal of gastroenterology.2007
 
4) serum vascular adhesion molecule-1 in normal pregnant women and those with pre-eclampsia "Acta medica iranica .(accepted)
 
5) Schwannoma of the tongue base,a case report "Iranian journal of pathology .2007;2(4)
 
6) Serum Soluble Intercellular Adhesion Molecule-1 in Normal Pregnant Women and Those with Pre-eclampsia "Iranian journal of pathology.2007;2(4)
 
7) Serum level of high sensitive c-reactive protein in normal and preeclamptic pregnancies "Iranian journal of pathology.2007;4(2)
 
8) Expression of p53 ad ki67 protein in renal cell carcinoma "Iranian journal of pathology.2007.(accepted)
 
9) Detection of HTLV-1 genome in primary gastrointestinal lymphomas:A study on 22 years (1981- 2003) pathology archive biopsy specimens in  Imam Reza Hospital, Mashhad, Iran "1383, مجله علمي پژوهشي علوم پايه ايران "  (2)7"
پذيرفته شده به عنوان پوستر در هفتمين گنگره ايمونولوژي ايران در ارديبهشت 1383و26کنگره بین المللی پاتولوژی مونترال کانادا
 
 10) بررسی همراهی زنوم HTLV-1 با سرطانهی مهبل و گردن رحم , مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران
 
11) بررسی ارتباط میزان بیان پروتئین p53 با درجه بافت شناسی کارسینوم سلول ترانزیشنال مثانه ,مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند ,1386 دوره 14،شماره 1
 
12) بررسی کلینیکی و آزمایشگاهی هفده مورد مبتلا به ماکروپرولاکتینمی تشخیص داده شده با آزمون رسوبی پلی اتیلن گلیکول ,مجله افق دانش دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد ; 1385 دوره 12 شماره 1
 
13) گزارش یک مورد انسولینوما , مجله افق دانش دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد  ;1383
 
14) بررسي آسيب شناسي وتعيين نوع سلولي در لنفوم هاي اوليه لوله گوارش , مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشکی مشهد; 1383
 
15) راه اندازي فن PCR برای تشخیص آلودگي به ويروس HTLV-1 در بافتهاي پارافينه , مجله دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد; 1386 سال پانزدهم ، شماره اول ، بهار1386
 
16) مننژيت آسپتيك مزمن تظاهر نادري ازلوسمي پروميلوسيتيك حاد , مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشکی مشهد;1385
 
17) گزارش يك مورد اندومتريوزيس پوليپوئيد سيگموئيد با شباهت به كانسر كولون,مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشکی مشهد ; 1385
 
18) بررسي جنبه هاي اپيدميولوژيك و پاتولوژيك ليپوساركوم در بيمارستانهاي دانشگاهي مشهد, مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند ;1385
 
19) بررسي مقايسه اي تعداد ماست سل ها در استروماي كارسينوم سلول بازال و گروه كنترل ,مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشکی مشهد;1385
 
20) گزارش يك مورد درگيري كبد در جريان لوسمي /لنفوم سلول T بالغين , مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند;1384
 
21) گزارش يك مورد مزوتليوم بدخيم با نماي شبه دسيدوايي , مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشکی مشهد;1384
 
22) بررسی ارزش آسپیراسیون سوزنی در تشخیص ندولهای تیروئیدی , مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشکی مشهد; 1386
 
23) فراوانی ماکروپرولاکتینمی در افراد مبتلا به هیپرپرولاکتینمیبا روش رسوب با پلی اتیلن گلیکول , مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران ; 1385
 
24) گزارش یک مورد تومور کیسه زرده اولیه در چشم  , مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386  
  
25)لنفوم سلول Bغنی از سلول T , مجله علمی پژوهشی افق دانش ; (4)12 , 1385
 
 طرح های پژوهشی اجرا شده و در دست اجرا:
 
1)لنفوم هاي اوليه لوله گوارش ، بررسي آسيب شناختي وتعيين نوع سلولي با استفاده از روش جديدايمونوهيستوشيمي در بلوك هاي پارافيني طي سالهاي 1360- 1382
 
2) بررسي ژنوم HTLV-1 در لنفوم هاي گوارشي تشخيص داده شده دربخش اسيب شناسي بيمارستان امام رضا (ع) در طي 22 سال اخير (1382-1360)
 
3) ر اه اندازي روش PCRترانس كريپتاز معكوس جهت شناسايي fusion transcripts SSX-SYT جهت افتراق ساركوم سينوويال از ساير ساركوم هاي با سلول دوكي
 
4) بررسي شيوع ماكروپرولاكتينمي با تست رسوب پلي اتيلن گليكول در مبتلايان به لوپوس اريتماتو با هيپرپرولاكتينمي(همكارطرح)
 
5) ارزيابي ماركرهاي long DNA وbat-26 در تشخيص كانسر كولون با بررسي اين ماركرها در نمونه مدفوع بيماران و مقايسه آن با افراد سالم
 
6) بررسي ارتباط نتايج رنگ آميزي ايمونوهيستوشيمي براي Ki-67 با درجه بندي هسته اي و نوع هيستولوژيك كارسينو م سلول كليوي
 
7) تعيين سطح IL18ادراردر بيماران با نکروز حاد توبولي وازوتمي پره رنال بستري در بخش فوريتها،نفرولوژي وICUبيمارستان امام‌رضا(ع)مشهدومقايسه آن باگروه شاهد در سال 1384
 
8) مقایسه سطح سرمی مولکول اتصالی عروقی VCAM-1 در پلاسمای زنان با حاملگی بدون عارضه و عارضه دار
 
9) مقایسه سطح سرمی مولکول اتصالی بین سلولی ICAM-1 در پلاسمای زنان با حاملگی بدون عارضه و عارضه دار
 
10) ارزيابي سطح سرمي انكوپروتئين (c-erb B2(HER2/neu و فاکتور های مرتبط با آن در زنان مبتلا به كارسينوم پستان
 
 پایان نامه ها:
1) بررسي staging كانسرهاي تمايز يافته تيروئيد در بيماران ارجاع شده به بخش پزشكي هسته اي بيمارستان قائم (عج) ;1384
2) سطح سرمی مولکول اتصالی عروقی VCAM-1 و مولکول اتصالی بین سلولی ICAM-1 در پلاسمای زنان با حاملگی بدون عارضه و عارضه دار ; 1386
 
 
 
IMAGE
اخلاق حرفه ای در چشم پزشکی
شنبه, 03 شهریور 1397
بسمه تعالی کنفرانس علمی چشم پزشکی و چالش های اخلاق حرفه ای   برگزار کننده : گروه چشم پزشکی، گروه اخلاق پزشکی و پزشکی قانونی با همکاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن چشم پزشکی خراسان  و مرکز آموزش مداوم محل برگزاری: بيمارستان تخصصي چشم پزشکي خاتم الانبياء(ص)... ادامه مطلب...
IMAGE
کراس لینکینگ
شنبه, 03 شهریور 1397
    کنفرانس علمی کراس لینکینگ قرنیه   برگزار کننده : گروه چشم پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، انجمن چشم پزشکی خراسان  و مرکز آموزش مداوم دانشگاه محل برگزاری: بيمارستان تخصصي چشم پزشکي خاتم الانبياء(ص) دبیر علمی برنامه : دکتر سیامک زارعی قنواتی تاریخ... ادامه مطلب...

معرفي مرکز

مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با هدف توسعه پژوهشهای حیطه چشم پزشکی در تابستان 1385 تاسیس شد.
هدف غايي ما اين است كه طي پنج سال آينده بعنوان يك قطب پژوهشي كشور و يك مركز تحقيقاتي معتبر در زمينه علوم چشم پزشکي در منطقه درآييم كه پيشرو در انجام و هدايت تحقيقات كاربردي چشم پزشكي، بويژه HSR در كشور باشيم. هم چنین این مرکز در تاریخ 8 خرداد ماه سال 89  موافقت قطعی وزارت  بهداشت، درمان و  آموزش پزشکی را دریافت نمود.

مطالب مهم

اعضاشورای عالی مرکز
اعضای شورای عالی گروه چشم   دکتر اکبر درخشان (مدیر گروه چشم پزشکی) دکتر علی اکبر صابر مقدم (معاون پژوهشی دانشکده پزشکی) دکتر حمید قرائی... ادامه مطلب...
اعضا شورای پژوهشی
دکتر ناصر شعیبی (فلوشیپ شبکیه، مسول کمیته پژوهشی گروه چشم) دکتر علی اکبر صابر مقدم(فلو شیپ استرابیسم و آکولاپلاستیک، عضو کمیته پژوهشی... ادامه مطلب...
هیات موسس
دکتر علی اکبر صابر مقدم دکتر اکبر درخشان دکتر محمد اعتضاد رضوی دکتر رامین دانشور دکتر علیرضا خویی دکتر محمد تقی شاکری ادامه مطلب...
IMAGE
استراتژيها
    چشم انداز، ماموریت و ارزشها     فرصتها،تهدیدها،قوتها و ضعفها     اهداف مرکز     استراتژیهای مرکز     ادامه مطلب...

اوقات شرعی

افیلیشن مرکز تحقیقات چشم در مقالات

فارسی: مرکز تحقیقات چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران

انگیسی: Eye Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran