آیین نامه شورای پژوهشی

بازدید: 3081

بسمه تعالی

آئین نامه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شورای پژوهشی مرجع اصلی تصمیم گیری در حوزه پژوهش در گروه چشم و مرکز تحقیقات است. اعضا و مسئول شورای پژوهشی بمدت یک سال توسط شورای عالی مرکز تحقیقات چشم انتخاب می شوند. اعضای شورا شامل 7 نفرمیباشند که از هرکدام از سرویسهای تخصصی ( قرنیه ، شبکیه و استرابیسم) حداقل 2 نفر حضور دارند. شورای پژوهشی می تواند در هر یک از زمینه های فعالیت خود ازنظر مشاوران شورا ( از افراد متخصص عضو گروه و مرکز تحقیقات یا غیر عضو) بهره گیری نماید.

وظایف شورای پژوهشی عبارتند از :

1- تدوین و به روز کردن خطوط و اولویتهای کلیه طرحهای پژوهشی و تدوین بانک موضوع به ترتیب اولویت با تهیه Database مربوطه در هر حیطه چشم پزشکی و بر مبنای سه استراتژی کلی تحقیقات اپیدمیولوژیک تحقیقات پایه و تحقیقات بالینی

2- در حوزه سیاستگزاری پژوهشی ارائه برنامه ریزی استراتژیک به شورایعالی، پیشنهاد برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی ، سمینارها و بازآموزیها، تدوین نحوه ارتباط با سایر مراکز پژوهشی داخلی و خارجی ، ارتباط با سایر ارگانها و صنعت .

3- تدوین رویه های مناسب برای :

الف – تصویب طرحهای تحقیقاتی ( طرحهای اختصاصی و یا مشترک)

ب- نحوه پایش طرحها در زمان انجام آنها و ارزیابی نتایج و مقالات حاصل از آنها

ج – فرایند ارائه خدمات پژوهشی مرکز

4- بررسی و نقد و تصویب کلیه طرحهای پژوهشی و پایان نامه ها

5- تدوین و تصویب رویه حقوق پژوهشی و نحوه تنظیم قرارداد پژوهشی

6- تشکیل کمیته تحقیقات دانشجویی ( شامل دانشجویان مقاطع علوم پایه و بالینی دوره پزشکی عمومی ، دستیاران و دانشجویان سایر رشته ها) بعنوان یکی از ارکان شورا در جهت تشویق ، هدایت و بکارگیری دانشجویان علاقمند جهت فعالیت در راستای اولویتهای مرکز و پیشنهاد آیین نامه مربوطه به شورایعالی

جلسات شورای پژوهشی پس از تصویب آئین نامه شورا ، بصورت ماهیانه، یا در صورت وجود 3 طرح قابل بررسی و یا در موارد خاص با نظر مسئول شورا تشکیل خواهد شد. هماهنگی برگزاری جلسات و اطلاع رسانی در مورد زمان جلسات بعهده منشی شورا خواهد بود. مکان برگزاری جلسات در محل طبقه آموزشی گروه می باشد. حد نصاب به رسمیت رسیدن جلسات شورا 4 نفر می باشد. ( باحضور الزامی اعضاء سرویس تخصصی مربوط به طرح ارائه شده)

گزارش جلسات شورا ، فهرست اعضاء حاضر و ساعت ورود ، دستور العمل ها و پیشنهادات توسط منشی جلسه ثبت شده و به امضاء و تایید حاضرین می رسد. خلاصه جلسات و تصمیمات ماخوذه از طریق نصب روی بورد مرکز تحقیقات و قرارگرفتن در سایت به اطلاع سایر اعضاء مرکز ( اعضاء گروه چشم) می رسد.

بررسی وتصویب نهایی آئین نامه شورای پژوهشی بعهده شورایعالی مرکز تحقیقات می باشد.

IMAGE
اخلاق حرفه ای در چشم پزشکی
شنبه, 03 شهریور 1397
بسمه تعالی کنفرانس علمی چشم پزشکی و چالش های اخلاق حرفه ای   برگزار کننده : گروه چشم پزشکی، گروه اخلاق پزشکی و پزشکی قانونی با همکاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن چشم پزشکی خراسان  و مرکز آموزش مداوم محل برگزاری: بيمارستان تخصصي چشم پزشکي خاتم الانبياء(ص)... ادامه مطلب...
IMAGE
کراس لینکینگ
شنبه, 03 شهریور 1397
    کنفرانس علمی کراس لینکینگ قرنیه   برگزار کننده : گروه چشم پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، انجمن چشم پزشکی خراسان  و مرکز آموزش مداوم دانشگاه محل برگزاری: بيمارستان تخصصي چشم پزشکي خاتم الانبياء(ص) دبیر علمی برنامه : دکتر سیامک زارعی قنواتی تاریخ... ادامه مطلب...

معرفي مرکز

مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با هدف توسعه پژوهشهای حیطه چشم پزشکی در تابستان 1385 تاسیس شد.
هدف غايي ما اين است كه طي پنج سال آينده بعنوان يك قطب پژوهشي كشور و يك مركز تحقيقاتي معتبر در زمينه علوم چشم پزشکي در منطقه درآييم كه پيشرو در انجام و هدايت تحقيقات كاربردي چشم پزشكي، بويژه HSR در كشور باشيم. هم چنین این مرکز در تاریخ 8 خرداد ماه سال 89  موافقت قطعی وزارت  بهداشت، درمان و  آموزش پزشکی را دریافت نمود.

مطالب مهم

اعضاشورای عالی مرکز
اعضای شورای عالی گروه چشم   دکتر اکبر درخشان (مدیر گروه چشم پزشکی) دکتر علی اکبر صابر مقدم (معاون پژوهشی دانشکده پزشکی) دکتر حمید قرائی... ادامه مطلب...
اعضا شورای پژوهشی
دکتر ناصر شعیبی (فلوشیپ شبکیه، مسول کمیته پژوهشی گروه چشم) دکتر علی اکبر صابر مقدم(فلو شیپ استرابیسم و آکولاپلاستیک، عضو کمیته پژوهشی... ادامه مطلب...
هیات موسس
دکتر علی اکبر صابر مقدم دکتر اکبر درخشان دکتر محمد اعتضاد رضوی دکتر رامین دانشور دکتر علیرضا خویی دکتر محمد تقی شاکری ادامه مطلب...
IMAGE
استراتژيها
    چشم انداز، ماموریت و ارزشها     فرصتها،تهدیدها،قوتها و ضعفها     اهداف مرکز     استراتژیهای مرکز     ادامه مطلب...

اوقات شرعی

افیلیشن مرکز تحقیقات چشم در مقالات

فارسی: مرکز تحقیقات چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران

انگیسی: Eye Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran