پانل رفركتيو سرجري

بازدید: 1653

مرکز تحقیقات چشم>آموزش مداوم

سئوالات مورد بحث در هر پانل

Patient selection for keratorefractive surgery panel

1- برای انتخاب بیمار جهت جراحی کراتورفرکتیو از نظرسن و stability of refraction نظر شما چیست؟

2- براساس نوع رفرکشن تا چند دیوپتر از عیوب انکساری را با keratorefractive surgery اصلاح می کنید؟

الف – simple myopia

ب- simple hyperopia

ج – simple myopic astigmatism : for example Plano -2 X 180

د –simple hyperopic astigmatism: for example plano +2X180

ه: for example -2 -3 X 180 compound myopic astigmatism

د – compound hyperopic astigmatism for example +2 +3 X 180

و – mixed astigmatism

· +4-2X180

· +3-3X180

· -3+4X180

3- در دوران شیردهی و بارداری جراحی keratorefractive surgery را توصیه می کنید یا خیر؟

4- در صورت وجود بیماریهای همراه یا مصرف داروهای زیر نظر شما در مورد keratorefractive surgery چیست؟

الف – آرتریت روماتوئید و سایر بیماریهای روماتیسمال کنترل شده

ب- dry eye خفیف تا متوسط و کنترل شده

ج – دیابت و hypertension در مراحل مختلف

د – بلفاریت و MGD و سابقه گل مژه و شالازیون قبلی

ه – وجود شالازیون قدیمی در پلک بیمار

و – مصرف Accutane به دلیل آکنه

5- در صورتیکه بیمار از لنز تماسی استفاده می کرده ، روش شما در مورد لنز soft و RGP جهت معاینات رفرکشن و توپوگرافی قبل از جراحی چیست؟

6- معیار شما جهت اصلاح عیب انکساری کدامیک از انواع رفرکشن می باشد؟

الف –subjective refraction

ب- cycloplegic refraction

7- برای انجام cycloplegic refraction از چه داروئی و چگونه استفاده می کنید؟

1- کدامیک از corneal Imaging تشخیصی قبل از عمل جراحی keratorefractive surgeryرا توصیه می کنید؟

الف – ultrasonic pachymetry

ب- placido – based topography

ج – elevation topography ( کدامیک از انواع Gallile , pentacam , orbscan را انتخاب می کنید؟)

د – ORA(corneal rigidity)

ه – aberrometery

2- برای اندازه گیری ضخامت قرنیه کدامیک از روشهای زیر را انتخاب می نمائید؟

الف –Ultrasonic pachymetry – orbscan – pentacam –Gallile

ب – thinnest point of cornea - central corneal thickness

3- در placido - based topography از کدامیک از شاخص های زیر بیشتر استفاده می کنید؟

الف – topographic pattern

ب-corneal statistics indices نظیر IS value

4- از انواع elevation based topography کدامیک را ترجیح می دهید؟

الف- orbscan

ب- pentacam

ج- Gallile

5- در Quad map نقشه ارب اسکن به چه فاکتورهایی توجه می کنید؟

6- در pentacam به چه فاکتورهایی توجه می کنید و چه print outs را توصیه می کنید؟

7- در aberrometery چه شاخص هایی قبل از عمل جراحی برای شما کمک کننده می باشد؟

8- نقش ORA و شاخص های کمک کننده آن جهت keratorefractive surgery چیست؟

Surface ablation versus lasik& postop management

1- کدامیک از اعمال جراحی کراتورفرکتیو را برای بیماران خود توصیه می کنید؟

الف – surface ablation

ب- lamellar surgery

ج – هر دو تکنیک

2- در صورتی که از surface ablation استفاده می کنید :

الف – کدامیک از انواع Epilasik , Lasek , PRK را استفاده می کنید و چرا؟

ب- برای برداشتن اپیتلیوم از کدامیک از روشهای زیر استفاده می کنید و چرا؟

· Mechanical

· الکل ( با چه وسیله ای – چه مدت زمانی)

ج- range میوپی و هیپروپی بیمارانی که باsurface ablation مورد جراحی قرار می دهید چیست؟

د- در صورت استفاده از میتومایسین :

· در چه بیمارانی از میتومایسین استفاده می کنید؟

· مدت زمان استفاده از میتومایسین براساس میزان عیب انکساری چیست؟

· طبق تجربه شما از میتومایسین چه عوارضی را مشاهده نموده اید؟

ه – در مورد bandage contact lens :

· از چه نوع لنزی و به چه مدت زمانی استفاده می کنید؟

· مدت زمان استفاده از لنز تماسی در بیماران میوپی و هیپروپی متفاوت است یا خیر؟

3- در صورتی که از lamellar keratorefractive surgery استفاده می کنید:

الف – کدامیک از تکنیکهای زیر را استفاده می کنید و چرا ؟

· Conventional lasik با کراتوم مکانیکال

· Femtolasik

ب- range میوپی و هیپروپی بیمارانی که با لیزیک مورد جراحی قرار می دهید چیست؟

4- Optical zone انتخابی شما در بیماران میوپی و هیپروپی و آستیگماتیسم چیست؟

5- Maximum ablation depth شما در keratorefractive surgery چیست؟

6- در مورد postop management بیماران با surface ablation :

الف – چه درمان داروئی و به چه مدتی برای بیمارتوصیه می کنید؟

ب- جهت تسکین درد بیمار از چه روشهایی استفاده می کنید؟

ج - با مصرف ویتامین ث در این بیماران موافقید ؟

د- از عینکهای آفتابی UV absorver در این بیماران به چه مدتی استفاده می کنید؟

ه –follow up بیماران را چگونه و تا چه زمانی انجام می دهید؟

7- در مورد postop management بیماران لیزیک :

الف – چه درمان داروئی و به چه مدتی برای بیمارتوصیه می کنید؟

ب- follow up بیماران را چگونه و تا چه زمانی انجام می دهید؟

Conventional versus customized corneal ablation panel

1- روش روتین شما در کراتورفرکتیو کدامیک از تکنیکهای زیر است؟و چرا؟

الف – conventional ablation

ب- customized ablation

2- چه بیمارانی را کاندید جراحی به روش customized ablation می کنید؟

3- از چه نوع تکنیک customized ablation و چه بیمارانی استفاده می کنید؟

الف – optimized ablation

ب – wavefront guided ablation

ج – topographic guided ablation

4- ماشینهای مورد استفاده در جراحی کراتورفرکتیو چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

الف – سرعت دستگاه (Hz: 50 – 100 –400 - 500 -1000 )

ب- eye tracking

ج –torsion detection

5- جهت انجام customized ablation چه تمهیداتی قبل از انجام عمل جراحی انجام می دهید؟

Postop complications of keratorefractive surgery panel

1- در صورتی که بعداز جراحی surface ablation با تاخیر ترمیم اپیتلیوم مواجه شوید، چه تمهیداتی را بکار می برید؟

2- در صورتی که بعداز جراحی surface ablation با overcorrection یا undercorrection مواجه شوید، چه تمهیداتی را بکار می برید؟

3- بعداز جراحی لیزیک روش مواجهه شما با undercorrection و overcorrection چیست؟

4- بعداز ایجاد striae در جراحی لیزیک تمهیدات شما چیست؟

5- شایعترین زمان ایجاد epithelial in growth در جراحی لیزیک چیست و روش مقابله شما با آن چگونه است؟

6- در صورت ایجاد اولسر قرنیه :

الف – در بیمار با جراحی لیزیک

ب- بیمار با PRK

روش برخورد شما چگونه است؟

7- درصورت ایجاد early corneal haze بعداز جراحی PRK :

الف - روش برخورد شما چیست؟

ب- چگونه corneal hazing را grading می کنید؟

ج - از چه گریدی بالاتر clinically significant تلقی می شود؟

د- درما ن پیشنهادی شما در این بیماران چیست؟

· Wait & watch

· Corneal scrapping & MMC

· PTK & MMC

 

8- در post lasik ectasia:

الف – معیارهای تشخیصی شما چیست؟

ب- چگونه از regression افتراق داده می شود؟

ج – درمان پیشنهادی شما در مراحل مختلف ectasia چیست؟

د- نقش داروهای Anti IOP در این بیماری چیست؟

ه – نقش ORA در تشخیص بیماران مستعد به ectasia چیست؟

و – Form frust keratoconus را قبل از جراحی چگونه تشخیص می دهید؟

ه – حداقل minimal residual stromal bed در جراحی لیزیک بنظر شما چقدر است؟

ز- جایگاه corneal cross-linking در درمان این بیماران چیست؟

9- در PRK :

الف – برای کاهش Late corneal haze چه تمهیداتی را بکار می برید؟

ب- limit شما جهت کاهش corneal haze چقدر می باشد؟

ج – جهت درمان این بیماران چه پیشنهادی دارید؟

· Wait & watch

· Corneal scrapping & MMC

· PTK & MMC

 

 
 
IMAGE
اخلاق حرفه ای در چشم پزشکی
شنبه, 03 شهریور 1397
بسمه تعالی کنفرانس علمی چشم پزشکی و چالش های اخلاق حرفه ای   برگزار کننده : گروه چشم پزشکی، گروه اخلاق پزشکی و پزشکی قانونی با همکاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن چشم پزشکی خراسان  و مرکز آموزش مداوم محل برگزاری: بيمارستان تخصصي چشم پزشکي خاتم الانبياء(ص)... ادامه مطلب...
IMAGE
کراس لینکینگ
شنبه, 03 شهریور 1397
    کنفرانس علمی کراس لینکینگ قرنیه   برگزار کننده : گروه چشم پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، انجمن چشم پزشکی خراسان  و مرکز آموزش مداوم دانشگاه محل برگزاری: بيمارستان تخصصي چشم پزشکي خاتم الانبياء(ص) دبیر علمی برنامه : دکتر سیامک زارعی قنواتی تاریخ... ادامه مطلب...

معرفي مرکز

مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با هدف توسعه پژوهشهای حیطه چشم پزشکی در تابستان 1385 تاسیس شد.
هدف غايي ما اين است كه طي پنج سال آينده بعنوان يك قطب پژوهشي كشور و يك مركز تحقيقاتي معتبر در زمينه علوم چشم پزشکي در منطقه درآييم كه پيشرو در انجام و هدايت تحقيقات كاربردي چشم پزشكي، بويژه HSR در كشور باشيم. هم چنین این مرکز در تاریخ 8 خرداد ماه سال 89  موافقت قطعی وزارت  بهداشت، درمان و  آموزش پزشکی را دریافت نمود.

مطالب مهم

اعضاشورای عالی مرکز
اعضای شورای عالی گروه چشم   دکتر اکبر درخشان (مدیر گروه چشم پزشکی) دکتر علی اکبر صابر مقدم (معاون پژوهشی دانشکده پزشکی) دکتر حمید قرائی... ادامه مطلب...
اعضا شورای پژوهشی
دکتر ناصر شعیبی (فلوشیپ شبکیه، مسول کمیته پژوهشی گروه چشم) دکتر علی اکبر صابر مقدم(فلو شیپ استرابیسم و آکولاپلاستیک، عضو کمیته پژوهشی... ادامه مطلب...
هیات موسس
دکتر علی اکبر صابر مقدم دکتر اکبر درخشان دکتر محمد اعتضاد رضوی دکتر رامین دانشور دکتر علیرضا خویی دکتر محمد تقی شاکری ادامه مطلب...
IMAGE
استراتژيها
    چشم انداز، ماموریت و ارزشها     فرصتها،تهدیدها،قوتها و ضعفها     اهداف مرکز     استراتژیهای مرکز     ادامه مطلب...

اوقات شرعی

افیلیشن مرکز تحقیقات چشم در مقالات

فارسی: مرکز تحقیقات چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران

انگیسی: Eye Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran