مقالات سال 91

بازدید: 2001

 

مقالات اعضاي گروه چشم در سال 91
 
1. H. Khakshoor, R. Daneshvar, T. Banaee, S.A. Tabatabaee Yadi, M. Hasanzadeh Nazarabadi, M. Moosavi, F. Tavassoli, R. Mahdavi, A distinct autosmal recessive ocular anomaly in Chaharborj, Islamic Republic of Iran.(Abstract)
 
2. S. Zarei-Ghanavati, A. Ramirez-Miranda, F. Yu, R. Hamilton, Corneal deformation signal waveform anaaysis in Keratomileusis eyes after statistical correction for potentially confounding factors. (Abstract)
 
3. S. Zarei-Ghanavati, B. Malaeke- Nikouei, R. Pourmazar, R. Seyedi, Preparation, Characterization, and in Vivo Evaluation of Tramcinolone Acetonide Microspheres After Intravitreal Administration. (Abstract)
 
4. T. Banaee, A. Eslampoor, S. Shokoohi Rad, A Simple Way to Clear the Media for Vitrectomy in Eyes with Corneal Edema. (Abstract)
 
5. T. Banaee, Early Decomposition of Retained Heavy Silicone Oil Droplets. (Abstract)
 
 6. S. Zarei-Ghanavati, M.A. Javadi, S. Yazdani, Bilaterral Terrin's Marginal Degeneration and Posterior Polymorphous Dystrophy in a Patient with Rheumatoid Arthritis. (Abstract)
 
7.H. Amini, Gh. Fakhraie, S. Abolmaali, N. Amini, R. Daneshvar, Central Corneal Thickness in Iranian Congenital Glaucoma Patients. (Abstract)
 
8. H. Amini, A. Esmaili, R. Zarei, N. Amini, R. Daneshvar, Office-based Slit-lamp Needle Revision with Adjunctive Mitomycin-C for Late Failed or Encapsulated Filtering Blebs. (Abstract)
 
9. MR. Sedaghat, M. Sharepoor, S. Hasanzadeh, M. Abrishami, The corneal volume and biomechanical corneal factors: Is there any  correlation? (Abstract)
 
10. H. Ravari , M. Abrishami , M. Ghezel-Solfa , M. Vahedian-Shahroodi, , M. Abrishami , Knowledge of Iranian Medical Interns Regarding Cardio-Pulmonary Resuscitation. (Abstract)
 
11. S. Bonakdaran, N. Shoeibi, M. Abrishami, Serum Prolactin Level and Diabetic Retinopathy in Type 2 Diabetes.(Abstract)
 
12. MN.Mousavi, M. Abrishami, M. Khalife, Central Retinal Artery Occlusion in Churg-Strauss Syndrome. (Abstract)
 
 13. T. Banaee, SM. Hosseini, M.Abrishami, Idiopathic Retinal Vasculitis, Aneurysms, And Retinitis: A Case Report. (Abstract)
 
14. M. Etezad, M. Najaran, R. Moravej,  MR, Ansari Asteneh, A. Azimi, Correlation between Worth Four Dot Test Results and Fusional Control in Intermittent Exotropia. (Abstract)
 
15. H. Khakshoor, AA. Sabermoghaddam, AH. Vejdani, B, K.Armstrong, M. Moshiri, Diplopia as the Primary Presentation of foodborne botulism: A Case Report.  (Abstract)
 
16. H. Khakshoor, M. Moshiri, R. G Simmpson, H. Gharaee, AH. Vejdani, S. M Christiansen, J. N Edmonds, N. L Behunin, Anesthetic Keratopathy Presenting as bilateral Mooren- like unlcers. (Abstract)
 
17. AA. Sabermoghaddam, O. Rajabi, R. Salari, H. Ashraf, Lidocaine Cyclodextrin complex Ophthalmic Drop, a New Topcal Anesthetic Choice. (Abstract)
 
18. H. Amini, R. Daneshvar, Y. Eslami, S. Moghaddam, N. Amini, Early-onset Pseudoexfoliation Syndrome following Multiple Intraocular Procedures. (Abstract)
 
19. AA. Sabermoghaddam, S. Zarei, M. Abrishami, Effect of Chalazion Exision on Ocular Aberrations. (Abstract)
 
IMAGE
سمینار علمی تصویربرداری اربیت
دوشنبه, 08 آبان 1396
  سمینار علمی تصویربرداری اربیت   برگزار کننده : گروه چشم پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد  و مرکز آموزش مداوم محل برگزاری: بيمارستان تخصصي چشم پزشکي خاتم الانبياء(ص) دبیر علمی برنامه : دکتر محمد شریفی دبيراجرايي: دکتر علي دهقاني تاریخ برگزاری :11/08/96 ... ادامه مطلب...
IMAGE
کنفرانس علمی تصویربرداری شبکیه
پنج شنبه, 16 شهریور 1396
کنفرانس علمی تصویربرداری شبکیه دبیرعلمی: دکتر ناصر شعیبی دبیر اجرایی: دکتر علی دهقانی برگزار کننده: گروه چشم پزشکی و مرکز تحقیقات چشم با همکاری انجمن چشم پزشکی خراسان و مرکز آموزش مداوم دانشگاه تاریخ برگزاری: 13/7/96 مکان: سالن کنفرانس دکتر فقیهی، بیمارستان تخصصی چشم پزشکی خاتم... ادامه مطلب...
IMAGE
سمینار اخلاق پزشکی
سه شنبه, 03 مرداد 1396
  بسمه تعالی   سمینار علمی اخلاق پزشکی   برگزار کننده : گروه چشم پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد  و مرکز آموزش مداوم محل برگزاری: بيمارستان تخصصي چشم پزشکي خاتم الانبياء(ص) دبیر علمی برنامه : دکتر علی اکبر صابر مقدم دبيراجرايي: دکتر علي دهقاني تاریخ... ادامه مطلب...

معرفي مرکز

مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با هدف توسعه پژوهشهای حیطه چشم پزشکی در تابستان 1385 تاسیس شد.
هدف غايي ما اين است كه طي پنج سال آينده بعنوان يك قطب پژوهشي كشور و يك مركز تحقيقاتي معتبر در زمينه علوم چشم پزشکي در منطقه درآييم كه پيشرو در انجام و هدايت تحقيقات كاربردي چشم پزشكي، بويژه HSR در كشور باشيم. هم چنین این مرکز در تاریخ 8 خرداد ماه سال 89  موافقت قطعی وزارت  بهداشت، درمان و  آموزش پزشکی را دریافت نمود.

مطالب مهم

اعضاشورای عالی مرکز
اعضای شورای عالی گروه چشم   دکتر اکبر درخشان (مدیر گروه چشم پزشکی) دکتر علی اکبر صابر مقدم (معاون پژوهشی دانشکده پزشکی) دکتر حمید قرائی... ادامه مطلب...
اعضا شورای پژوهشی
دکتر ناصر شعیبی (فلوشیپ شبکیه، مسول کمیته پژوهشی گروه چشم) دکتر علی اکبر صابر مقدم(فلو شیپ استرابیسم و آکولاپلاستیک، عضو کمیته پژوهشی... ادامه مطلب...
هیات موسس
دکتر علی اکبر صابر مقدم دکتر اکبر درخشان دکتر محمد اعتضاد رضوی دکتر رامین دانشور دکتر علیرضا خویی دکتر محمد تقی شاکری ادامه مطلب...
IMAGE
استراتژيها
    چشم انداز، ماموریت و ارزشها     فرصتها،تهدیدها،قوتها و ضعفها     اهداف مرکز     استراتژیهای مرکز     ادامه مطلب...

اوقات شرعی

افیلیشن مرکز تحقیقات چشم در مقالات

فارسی: مرکز تحقیقات چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران

انگیسی: Eye Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran